Argumenten om op de Partij voor Zeeland (PvZ) te stemmen

markers/nieuws.png Door 24 weergaves

Lees hier de volledige verkiezingsprogramma's 

partijvoorzeeland verkiezingsprogrammaProgramma pvz 2019 waterschap

Het verschil met landelijke partijen.

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wordt aangestuurd vanuit de Regio en niet vanuit Den Haag. (Is laagdrempelig / toegankelijker.)

Zie ook ons verkiezingsmotto: ‘De kracht van de Regio !

 

Landelijke partijen claimen altijd hun zogezegde “voorsprong” door hun rechtstreeks partijcontact in Den Haag.

Bij de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) heerst er juist de overtuiging dat wij beter af zijn door onafhankelijk van een Haagse partij besluiten te kunnen nemen die goed zijn voor onze regio!

Neem als voorbeeld het dossier Marinierskazerne. De provinciale fracties van D66, GL en PVV staan vierkant achter de komst van die kazerne naar Zeeland, terwijl hun Haagse partijgenoten daar juist een streep door willen zetten.

Energietransitie

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil niet dat die rekening één op één bij de burger wordt neergelegd en wij zijn ook niet enthousiast op de wijze waarop de rijksoverheid deze problematiek wil aanvliegen; d.w.z. met bijvoorbeeld de inzet van onbetrouwbare en landschap vervuilende windenergie (wiebelstroom). Er kan namelijk geen enkele energiecentrale worden afgeschakeld, omdat die de stabiliteit van het net op de achtergrond moeten waarborgen als het niet- of te hard waait.

Daar komt nog bij dat volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de afgesproken klimaatdoelen alleen gehaald kunnen worden m.b.v. de inzet van kernenergie.

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil daarom graag versnelling in onderzoek naar schonere en veiligere vormen van kernenergie, bijvoorbeeld Thoriumcentrales (gesmolten zout reactoren).

N.B. In de tussentijd pleiten wij er voor om ons aardgasnetwerk aan te wenden voor het gebruik van waterstof en waterstof tevens in te zetten als alternatieve energiebron voor ons wagenpark (brandstofcel).

 

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) zet in op ‘Goed Rentmeesterschap’, ‘Efficiënte inzet van Gemeenschapsgelden’ en ‘Samenwerken’.

Behaalde successen (PVZ) afgelopen Statenperiode.

1. Aangenomen Motie tegen windturbines binnen de 12 mijlszone (één van de belangrijkste argumenten was het behoud van toerisme door het voorkomen van horizonvervuiling).

2. Naar aanleiding van interpellatiedebat, aangevraagd door PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), besparing van ruim 5 Miljoen Euro gerealiseerd op aanleg Sloeweg door toepassing Bodemas (2016). (Zie bijlage bij dit item)

interpellatie 2016

Klik op de abeelding om dit debat terug te kijken (scroll in de tijdlijn naar 10:07)

Tot slot.

Een stem op de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is een stem op de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De OSF ondersteunt landelijk de onafhankelijke politiek m.a.w. ‘De kracht van de Regio !

Partij voor Zeeland.nl

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland