Art. 44 vragen Partij voor Zeeland m.b.t. ZorgSaam

markers/question.png Door 27 weergaves

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, 18-01-2022,

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. de gang van zaken bij ZorgSaam*.

Toelichting

Naar aanleiding van het artikel: ,,ZorgSaam investeert in nieuwbouw en dat heeft ook gevolgen voor het personeel”, op de website van Omroep Zeeland d.d. 13-01-2022, heeft de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) een aantal vragen aan uw college.

Vragen

We lezen: ,,De verpleeghuisafdelingen van ZorgSaam moeten vanaf dit jaar met minder verzorgenden méér cliënten opvangen. ZorgSaam moet snijden in de personeelsbezetting op de groepen dementerenden. Oorzaak zijn de vele nieuwbouwplannen in Zeeuws-Vlaanderen.”

  1. (a) Is uw college met de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) van mening dat ZorgSaam, net als ieder ander bedrijf, bij iedere investering een berekening dient te maken inzake hoelang iets meegaat (levensduur) en vervolgens op basis daarvan geld moet reserveren voor toekomstige investeringen, en het onbestaanbaar is dat een investering in nieuwbouw ten koste moet gaan van personeelsbezetting en daarmee de kwaliteit van zorg voor onze aller kwetsbaarste mede-inwoners? (b) Zo ja, welke stappen kan en gaat uw College ondernemen om te voorkomen dat deze aller kwetsbaarste inwoners van Zeeland de dupe gaan worden van ‘gebrekkig beleid’ van ZorgSaam? (c) Zo nee, waarom niet?

    Verder lezen wij: ,,De vrees bij medewerkers en familieleden dat één verzorgende op een groep komt te staan, is volgens de ZorgSaam-bestuurder niet terecht. "Ik wil het zeker niet wegwuiven, maar dit zal enkel op de stille uren van de dag zijn."
    Sensor voor lift en luiers
    Slimme technologieën moeten er in de toekomst voor zorgen dat dit ook verantwoord kan, en dat een bewoner tegelijkertijd onafhankelijker wordt. Via allerlei sensoren kan het personeel bijvoorbeeld in de gaten houden of een bewoner uit bed komt, of hij of zij de lift pakt en of incontinentiemateriaal verwisseld moet worden.”

  2. Is uw college met ons van mening dat een menswaardig bestaan op de voorgrond dient te staan en dat de mate van beschaving binnen een samenleving valt af te lezen aan de wijze waarop men zorg draagt voor de aller kwetsbaarsten?

  3. Is uw college het met ons eens dat te allen tijde menselijk contact voorop dient te staan om onze aller kwetsbaarste inwoners deze laatste levensfase zo aangenaam mogelijk te laten beleven en dat de toepassing van domotica en robotica ontmenselijking alleen maar verder in de hand werken?

  4. Realiseren de leden van uw college zich, net als wij, dat niemand onkwetsbaar is en iedereen in een afhankelijke positie terecht kan komen?

 

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

 

* N.B. In bijlage treft u een ‘Brandbrief’, gericht aan het gemeentebestuur van Sluis, m.b.t. dit onderwerp.

  pdf Brandbrief m.b.t. ZorgSaam en Masterplan (64 KB)  

Partij voor Zeeland.nl

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland