Stikstofbeleid: De partij voor Zeeland stelt Art.44 vragen

markers/question.png Door 17 weergaves

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, d.d. 12-06-2022

 

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van de Statenleden François Babijn en H.G.A. (Bertie) Steur), PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande Stikstofbeleid.

 

Toelichting

In Zeeland komt het overgrote deel van de stikstof die neerslaat uit het buitenland, een derde deel uit zee (oorsprong onbekend) en een veel kleiner percentage uit de landbouw.

 

Vragen

  • Meten is weten. Is uw college het met ons eens dat er vage onbetrouwbare modellen en berekeningen gehanteerd worden, waardoor het er alle schijn van heeft dat er naar een conclusie wordt toegewerkt, en het essentieel is dat er wordt uitgegaan van exacte metingen en feiten? Zo nee, waarom niet?

  • Beseft uw college, net als wij, dat dit aangekondigde stikstofbeleid een veel bredere impact gaat hebben dan alleen op de landbouwsector?

  • Heeft uw college enig idee hoeveel dit aangekondigde stikstofbeleid Zeeland direct en indirect gaat kosten en hoeveel faillissementen, werkeloosheid en armoede dit gaat opleveren? Graag uw uitgebreide reactie.

  • Waarom wordt er naar de mening van uw college met name gefocust op de landbouw en slechts in mindere mate op het buitenland, de scheepvaart en de luchtvaart?

  • Vindt uw college ook net als wij, dat er door de aanleg van “nieuwe natuur” “nieuwe stikstofbronnen” worden aangetrokken, waaronder bijvoorbeeld ganzen, die ook stikstofdepositie veroorzaken, en het wenselijk is dat ook deze “nieuwe bronnen” in de berekeningen en de effecten van het saneren van de boerenbedrijven worden meegenomen? Zo nee, waarom niet?

  • Frankrijk zet in op de landbouwproductie op eigen bodem te stimuleren voor de voedselzekerheid. Dat is naar de mening van de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) een verstandige koers die wordt uitgezet; is uw college het daar mee eens? Zo nee, waarom niet?

  • Natura 2000 doelendocument (zie link). Is uw college het met ons eens dat het Natura 2000 doelendocument, de vertaling van wat er in Brussel is vastgesteld, er heel duidelijk over is: ,,Haalbare en betaalbare doelstellingen formuleren, die zo min mogelijk inspanningen en gevolgen voor burgers en economische sectoren met zich meebrengen (geen disproportionele lasten)”? Zo nee, waarom niet?

  • Is uw college bereid om zich in te zetten ter voorkoming dat het desastreuse nieuwe aangekondigde stikstofbeleid onze mooie provincie Zeeland onherstelbare sociale en economische schade gaat toebrengen? Zo nee, waarom niet?

 

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,

 

Hoogachtend, 

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter en H.G.A. (Bertie) Steur, Fractielid

Bijlagen:

pdf Art. 44 vragen PVZ aangaande Stikstofbeleid-13-06-2022 (101 KB)

pdf Natura 2000 doelendocument (4.14 MB)

Partij voor Zeeland.nl

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland