Art. 44 vragen Partij voor Zeeland aangaande kernenergiebeleid.

markers/question.png Door 26 weergaves

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, d.d. 05-10-2022

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van artikel PZC d.d. 03-10-2022: Minister Jetten snapt dat draagvlak nodig is bij bouw kerncentrales in Borsele: ‘Want we vragen al veel van de regio’.

Toelichting

In het krantenartikel lezen wij: ,,Zeeland en zeker ook omwonenden krijgen een belangrijke stem in het eventueel langer openhouden van de kerncentrale Borsele. Dat geldt ook voor de eventuele bouw van nieuwe kerncentrales in Borsele, één van de drie locaties die voor kernenergie in beeld zijn.” 

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie sprak daarover maandag met Zeeuwse bestuurders. ,,We moeten lokaal mensen er bij betrekken. Levensduurverlenging van de huidige kerncentrale en de bouw van nieuwe kerncentrales vergen een maatschappelijke dialoog. We moeten goed met elkaar bespreken waarom, hoe en onder welke voorwaarden we het doen.”

 

Vragen

 1. Kan uw college ons uitleggen waarom er geen draagvlak nodig is voor de plaatsing van windturbines en zonneparken, maar wel voor het “binnenhalen” van kerncentrales?
 2. Vreest uw college niet dat er door een Zeeuwse terughoudende opstelling momentum verloren gaat en door deze gang van zaken de bouw van kerncentrales hier aan onze neus voorbij zou kunnen gaan.
 3. Beseft uw college dat zonder de bouw van kerncentrales in onze provincie i.c.m. het langer open houden van de huidige kerncentrale, het voor Zeeland erg moeilijk gaat worden om onze klimaatdoelen te halen?
 4. Kan uw college aangeven hoe Zeeland aan zijn verplichtingen (klimaatdoelen) kan en gaat voldoen zonder de implementatie van kernenergie?

 5. (a) In het krantenartikel lezen wij: ,,De provincie en de Zeeuwse gemeenten drukken minister Jetten op het hart dat draagvlak nodig is voor nieuwe kerncentrales, onder meer omdat de energietransitie al jaren grote invloed heeft in de regio en dan met name in de gemeente Borsele”. Daarom wil de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) graag van uw college vernemen waarom onze drie moties aangaande kernenergie (zie bijlagen*), ingediend tijdens de Statenvergadering van 11 november 2021, door uw college als overbodig werden bestempeld en de inhoud naar uw zeggen reeds deel uitmaakte van ‘bestaand beleid’?

  (b)
  Moeten wij nu de conclusie trekken dat het hier, in tegenstelling met uw destijds gedane uitspraken, helemaal geen ‘bestaand beleid’ betreft, omdat het nog niet is afgestemd met de stakeholders?

  (c)
  Coalitiegenoot PvdA reageerde tijdens genoemde Statenvergadering ook verrast en vroeg wanneer één en ander besloten was. Dat roept bij ons de vraag op of uw college het ook niet met coalitiegenoot PvdA heeft afgestemd en zo nee, kunnen wij daar ook nog consequenties van gaan ondervinden?

 

In afwachting van uw beantwoording, verblijf ik,

 

Hoogachtend, 

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Bijlage:

  pdf Art. 44 vragen aangaande kernenergiebeleid (90 KB)  

 

*N.B. De drie moties werden op 11 november 2021 mede- ingediend door FvD en ProZeeland.

pdf MOTIE 'Inzetten op langer openhouden kerncentrale Borssele' (bijlage 2) (76 KB)

pdf MOTIE 'Inzetten op vestiging TWEEDE kerncentrale' (bijlage 1) (77 KB)

pdf MOTIE 'Ontwikkeling Thoriumcentrale' (bijlage 3) (78 KB)

Partij voor Zeeland.nl

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland