Programma 2023-2027

Partij voor Zeeland

document Partij voor Zeeland Programma 2023-2027

Partij voor Zeeland Programma 2023-2027

Programma Provinciale Staten

Hier vindt u het programma van de Partij voor Zeeland voor de periode 2023-2027.

Items

Vestigingsbeleid bedrijven Populair

144 weergaves

Vestigingsbeleid bedrijven is een delicaat gegeven.

Vooropgesteld, een sterke economische ontwikkeling is noodzakelijk voor werkgelegenheid en leefbaarheid.

Wij willen de verantwoordelijkheid voor het vestigingsbeleid grotendeels bij de gemeenten leggen en de Provincie alleen laten ingrijpen bij dreigende excessen, omdat gemeenten naar onze mening zelf het beste in staat zijn om te bepalen waar en hoeveel.

Aandachtspunten

Er bij de invoering van nieuwe regelgeving rekening mee houden dat er een gelijk speelveld blijft bestaan, want anders vestigen bedrijven zich in het buitenland en lopen we het risico dat bestaande bedrijven vertrekken!

Het herinrichten (inbreiding, kwaliteitsverbetering) van bestaande winkelgebieden en bedrijfsterreinen verdient volgens de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) aandacht.

Voorzieningen op het platteland in de benen proberen te houden.

Mobiliteit Populair

252 weergaves

In een dunbevolkte provincie met veel “waterscheidingen” is openbaar vervoer duur en minder toegankelijk.

Autobezit is noodzakelijk om te voorzien in de noodzakelijke mobiliteitsbehoefte.

De provincie dient te zorgen voor een goede bereikbaarheid via openbaar vervoer en stimuleert vormen van vervoer als regiotaxi’s. Indien er vrijwilligers willen helpen vervoersproblemen op te lossen, gaat de provincie daar, wat ons betreft, geen barrières voor opwerpen.

PZEM Populair

131 weergaves

Deze lokale energieproducent is het bij de provincie overgebleven deel van wat ooit het ‘multi-utility’ concern Delta was.

De inkrimping van het bedrijf heeft blijkbaar niet geleid tot inkrimping van de salarissen van de top en dat is de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) een doorn in het oog.

De meeste provincies hebben hun belangen in energiebedrijven verkocht maar Zeeland heeft wat dat betreft echt de boot gemist. Het ligt wat ons betreft niet op de weg van een overheid om aandeelhouder te zijn in een commercieel bedrijf in een competitieve markt. Maar dat betekent niet dat we bedrijfsonderdelen voor een veel te lage prijs willen verkwanselen en door die onderdelen bijvoorbeeld in buitenlandse handen te geven, risico’s willen nemen met onze nutsvoorziening!

Bedrijfsvoering en bedrijfscultuur Provincie Zeeland Populair

144 weergaves

Ten aanzien van de bedrijfsvoering en bedrijfscultuur acht de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) het aangewezen dat er een betere afweging vooraf zal plaatsvinden van het nut en de noodzaak om achter gesloten deuren in een sfeer van geheimhouding te vergaderen en te besluiten. Vaak bestaan er in onze optiek geen steekhoudendere argumenten voor geheimhouding. Dat zal o.i. bijdragen aan transparantie voor eenieder ten aanzien van de genomen en nog te nemen besluiten.

Burgerparticipatie Populair

137 weergaves

Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van en de betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid. 

De Partij voor Zeeland is van mening dat de inwoners van Zeeland provinciaal beter betrokken moeten worden bij de besluitvorming aangaande belangrijke onderwerpen d.m.v. een raadgevend referendum (volksraadpleging).

(Helaas heeft men in Den Haag onze burgers landelijk die mogelijkheid ontnomen door de afschaffing van het raadplegend referendum.)

Slotwoord Populair

244 weergaves

Onze provincie Zeeland staat aan de vooravond van een zeer grote klimaatopgave (het terugdringen van de CO2- en stikstofuitstoot).

Eentje waar iedere inwoner van Zeeland in toenemende mate de gevolgen van zal ondervinden, onder andere vanwege de door de Rijksoverheid doorgevoerde maatregelen. 

Alle politieke partijen in Provinciale Staten zullen dan, voor de uitvoering van dat Rijksbeleid, ook samen moeten werken om deze GEDWONGEN opdracht tot een goed einde te brengen. 

Wij zullen keuzes moeten maken, keuzes die wij eigenlijk liever niet willen maken.

Keuzes met consequenties die we onze inwoners van onze mooie provincie Zeeland graag zouden willen besparen; maar we kunnen helaas niet anders, omdat we gedwongen worden. 

Wel benadrukken we nogmaals dat de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil proberen te voorkomen dat alle kosten éénzijdig afgewenteld worden op de burger!

Op Prinsjesdag is vaak herhaald dat Nederland zich moet omvormen van ‘verzorgingsstaat’ naar ‘participatiemaatschappij’. We moeten dus voor elkaar gaan zorgen. 

Hoe zien we dat voor ons, in een maatschappij waarin iedereen het vooral heel druk heeft met zichzelf? 

Waar dubbele banen inmiddels nodig zijn om het hoofd boven water te houden.

Hopelijk wordt het niet een ‘ieder voor zich en God voor ons allen’ maatschappij.

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland