Werkgelegenheid Populair

396 weergaves

In het verleden zijn veel rijksdiensten uit Zeeland vertrokken of zijn ingekrompen. De komst van de marinierskazerne was daar een compensatie voor (daar is inmiddels weer een ander compensatiepakket voor in de plaats gekomen). Daarnaast zijn hoogwaardige banen relatief schaars in Zeeland. De provincie dient voorwaarden te scheppen voor het midden- en kleinbedrijf en heeft daartoe de mogelijkheid in het landelijk gebied. Als er bedrijven zijn met weinig impact op de omgeving dienen daartoe mogelijkheden te worden geboden. Dat kan direct ook een oplossing zijn voor vrijkomende agrarische bebouwing.

De Provincie Zeeland moet naar onze mening, het liefst in breder verband (Interprovinciaal Overleg), een oproep doen aan onze Rijksoverheid om per omgaande haar verantwoordelijkheid te nemen teneinde kleine ondernemers/middenstanders d.m.v. financiële ondersteuning de helpende hand te bieden voordat het te laat is!

Toerisme/recreatie vormen belangrijke pijlers voor de Zeeuwse economie en verdienen blijvende aandacht. Qua recreatie en toerisme heeft zeeland veel te bieden: mooie stranden, veel zonuren en rust.

Van accommodaties mag worden verwacht dat zij deze pluspunten versterken. De recreatiesector is flink gegroeid de laatste decennia en heeft een forse impact op met name de Noordzeekust. Er moet met name worden ingezet op kwaliteitsverbetering en niet op groei. In het achterland dienen initiatieven getoetst te worden aan de landschappelijke kwaliteiten. De ‘streek-eigen’ economie dient hiervan te profiteren.

In het hoogseizoen dient minder verkrampt omgegaan te worden met kamperen bij de boer en kan een ruimhartiger beleid voor camperplaatsen worden gevoerd.

De provincie Zeeland heeft daarom de mogelijkheid geboden om van 25 naar 35 staplaatsen uit te breiden en nu ligt het bij de individuele gemeenten om dat beleid al dan niet te implementeren. De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is van mening dat we meer moeten inzetten op recreatie in de vorm van leisure (vrijetijdsbesteding) en allweather voorzieningen (slechtweervoorzieningen) met verbetering van kwaliteit voor verblijfsrecreatie en de mogelijkheid voor capaciteitsuitbreiding in het hoogseizoen aangevuld met een ruimhartiger beleid voor camper pleisterplaatsen. De bestemmingsplannen dienen zo te worden ingericht dat kwalitatieve capaciteitsuitbreiding in het hoogseizoen (verblijfsvoorzieningen) snel kan worden gerealiseerd zonder dat er eerst ellenlange procedures doorlopen moeten worden. Dus drastische vermindering van regelgeving en formaliteiten (vergunningaanvragen), waardoor initiatieven sneller tot resultaat kunnen komen. Flexibel op de markt kunnen inspelen met niet permanent aanwezige voorzieningen (pop-ups) dient eveneens tot de mogelijkheden te gaan behoren.

Partij voor Zeeland.nl

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland