pvz header1

dinsdag 15 juni 2021 16:17

Partij voor Zeeland stelt vragen aan het College over de stikstof problematiek Aanbevolen

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

 

Renesse, 15 juni 2021, 

Geacht College,

 

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid H.G.A. (Bertie) Steur, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), aangaande artikel gepubliceerd op de website van STAF m.b.t. stikstofproblematiek (zie bijlage).

Bijlage:  default Verstoring-natuurbodem-grootste-bron-schadelijke-stikstof 15 juni 2021 (3.21 MB)

Toelichting

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) heeft met grote interesse kennis genomen van voornoemd artikel.

De Provincie Drenthe heeft blijkens de middels een WOB-verzoek door Farmers Defence Force verkregen gegevens, reeds in 2010 en 2014 metingen door de UvA laten uitvoeren, waaruit naar voren komt dat de belangrijkste bron van stikstof in de natuur de natuur zelf is.

Bij verstoring van de bodem zal de aanwezige organische stof afbreken en hierbij komt gebonden stikstof vrij door afbraak en wordt deze voor planten weer opneembaar.

Dit is oude (wetenschappelijke) kennis welke in de moderne tijd al dan niet opzettelijk in de vergetelheid is geraakt.

 

Vragen naar aanleiding van dit artikel:

  1. Is uw college het met de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) eens dat dit een ander licht werpt op de stikstofproblematiek en op de soms draconische maatregelen die uit het stikstofbeleid voortvloeien? Zo nee, waarom niet?

  2. Is uw college het met de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) eens dat dit onderwerp nader onderzoek verdient naar aanleiding van de in het artikel genoemde bevindingen, teneinde de stikstofgevoelige natuur in Zeeland echt te kunnen beschermen? Zo nee, waarom niet?

  3. Is uw college het met de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) eens, dat maatregelen welke bedoeld zijn om stikstofgevoelige natuur te behouden, zoals bijvoorbeeld afplaggen en bomen rooien, nader bestudeerd dienen te worden, daar deze waarschijnlijk meer kwaad dan goed doen? Zo nee, waarom niet?

  4. Is uw college het met de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) eens dat het artikel beziend, best zou kunnen blijken dat de onderhoudsvergoedingen voor stikstofgevoelige natuur aan terrein beherende organisaties omlaag zouden kunnen, daar deze maatregelen welke door deze vergoedingen bekostigd dienen te worden waarschijnlijk meer kwaad dan goed doen en dus feitelijk overbodig zijn? Zo nee, waarom niet?

  5. Is uw college bereid, om naar aanleiding van voornoemd artikel en de gegevens welke er liggen vanuit Drenthe, het onderwerp bij het volgende IPO-overleg over stikstof naar voren te brengen, teneinde de stikstofgevoelige natuur in Nederland echt te kunnen beschermen, met name door het stimuleren van bewustwording bij overige Provincies en daaraan gekoppeld bij terrein beherende organisaties? Zo nee, waarom niet?

 

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij,

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

H.G.A. (Bertie) Steur, Statenlid

Antwoorden:

default Antwoorden vragen 15 juni 2021 over stikstofproblematiek (48 KB)

Gelezen: 130 keer Laatst aangepast op vrijdag 30 juli 2021 08:49

Zorg ervoor dat alle vereiste gegevens ingevuld zijn, aangeduid met een asterisk (*). HTML code is niet toegestaan.

Provincie Zeeland logo
osf logo
waterschap scheldetromen

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland

Partij voor Zeeland

Contact

Bestuur

Lid worden