Partij voor Zeeland in de media

Gelabeled met: PvZ in de media

Laat items zien met label PvZ in de media. Alles bekijken

Brandbrief voor meer burgercommissieleden in Provinciale Staten Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 328 weergaves

Bron: Omroep Zeeland

De gezamenlijke oppositiepartijen in Provinciale Staten van Zeeland vragen in een brandbrief om meer burgercommissieleden om te helpen met alle fractietaken. De kleinere fracties zijn er van overtuigd dat alle verkozen Statenfracties hun taak pas optimaal kunnen vervullen als zij extra handjes daarvoor hebben.

Landelijke partijen kapen de verkiezingen Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 145 weergaves

PZC: zaterdag 11 maart 2023

Landelijke partijen kapen de verkiezingen, vindt de Partij voor Zeeland: ‘Wij komen op voor Zeeuwse belangen’

Zeeland heeft al jaren een stabiele plattelandspartij, zegt François Babijn. ,,Met de Partij voor Zeeland weet je wat je hebt, bij BBB is dat nog maar afwachten.”

De lijsttrekker van de Partij voor Zeeland (PvZ), die ook gemeenteraadslid is in Sluis, hoopt na de verkiezingen aan een vierde periode in de Staten te beginnen, geholpen door enkele boegbeelden van agrarisch Zeeland, zoals Bertie Steur en Gert-Jan Minderhoud. Doordat zij niet zijn overgestapt naar BBB, kan de PvZ bogen op politieke ervaring die de nieuwe partij van Caroline van der Plas ontbeert, betoogt Babijn. ,,De BBB is ontstaan uit onvrede over het landelijke beleid. Zij doen nu mee aan de provinciale verkiezingen. In Zeeland behartigen wij al jaren de belangen van boeren en het platteland en dat blijven we doen. Wij hebben een behoorlijke dossierkennis, BBB zal zich hier toch eerst moeten inwerken.”

Als kleine partij heeft de PvZ aansprekende resultaten geboekt, vindt Babijn. Hij noemt het knooppunt Drie Klauwen dat door zijn inzet 5 miljoen euro goedkoper is uitgevallen waardoor bovendien een schadeclaim van miljoenen werd afgewend, een besluit om windmolens minstens 12 kilometer uit de kust neer te zetten en aandacht voor thoriumcentrales, een nieuwe generatie kernenergie. ,,Wij waren de eersten die daarover begonnen.”

Wij hebben de mogelijk­heid iets in Den Haag in te brengen, maar wij hoeven nooit een landelijke partijlijn te volgen

Het is een doorn in zijn oog dat de verkiezingen woensdag meer lijken te gaan over de Eerste Kamer dan over de provincie. ,,Ze zijn gekaapt door de landelijke partijen, inclusief de BBB. Die claimen dat ze invloed hebben in Den Haag, maar dat kan ook andersom werken. Via de Onafhankelijke Senaatsfractie hebben wij de mogelijkheid iets in Den Haag in te brengen, maar wij hoeven nooit een landelijke partijlijn te volgen. Wij komen specifiek op voor Zeeuwse belangen. Dat onderscheidt ons ook van de BBB."

1. Overgang naar duurzame energie moet betaalbaar zijn voor iedereen

,,Je kunt moeilijk groen denken als je rood staat.” Het is een one liner die hij niet voor het eerst gebruikt. Babijn is ervan overtuigd dat de inzet van kernenergie gunstig uitpakt voor de energierekening van de gewone Zeeuw. ,,Op termijn moeten we thoriumcentrales neerzetten, maar hoe eerder we op kernenergie inzetten hoe beter. De huidige kerncentrale in Borssele is in vier jaar gebouwd. Toch duurt het nog tot 2035 voor er nieuwe kerncentrales bij kunnen komen. Waarom gebruiken we niet de Crisis- en Herstelwet om dat te versnellen? We zitten in een energiecrisis en een uitstootcrisis, dus daar is alle reden voor.” De provincie zet zelf geen kerncentrales neer, maar zou er in de ogen van Babijn in Den Haag wel flink voor moeten lobbyen.

2. Stikstofregels jagen boeren en bedrijven weg

,,Wij zijn voor het behoud van de agrarische sector die staat voor onze voedselproductie. Het klimaat schiet er niks mee op als die verdwijnt naar het buitenland. Dat geldt ook voor grote bedrijven als Dow. Als we die maar extra regels blijven opleggen, trekken ze voor hetzelfde geld de stekker eruit. Dan staan er tweeduizend mensen op straat. Straks hebben we een schitterend milieu, maar hebben we onze boeren en bedrijven de grens over gejaagd. Met het aanwijzen van Natura 2000-gebieden hebben we onszelf in de problemen gebracht. Het is nu onhaalbaar om de normering voor stikstof te halen.” En hoe lost de PvZ dat op? ,,We hebben als provincie niet zo veel macht. We zullen moeten lobbyen richting Den Haag.”

3. Ontpoldering tegengaan

Huh? Zijn daar dan plannen voor? Babijn is er niet gerust op. ,,In de stukken wordt nog steeds 3000 hectare natte natuur als streven genoemd. De dokken in Antwerpen liggen dieper dan de vaargeul in de Westerschelde. Dan kun je wachten op een verzoek om die verder te verdiepen. En dan weet je dat de consequentie ontpolderen is. En wisselpolders, waarbij zeewater wordt binnengelaten in een gebied tussen een buitendijk en een binnendijk, beschouwen wij ook als ontpoldering, niet als kustverdediging. Zeeland moet achter veilige dijken blijven liggen. Wat ons is 1953 is overkomen, mag nooit meer gebeuren.”

4. Onorthodoxe maatregelen voor meer woningen

Vrijwel elke politieke partij is er in de aanloop naar de verkiezingen over begonnen: er moeten meer woningen worden gebouwd. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? De PvZ heeft een concreet voorstel gedaan. ,,Vorige maand hebben wij gevraagd naar een onderzoek naar permanent wonen op recreatie- en vakantieparken. Dat zou een oplossing kunnen zijn, omdat je per direct een hoop betaalbare huizen kunt toevoegen aan de Zeeuwse woningvoorraad. Exploitanten zouden dan jaarrond een inkomen hebben. Dat voorstel is door andere partijen afgeschoten, maar ik hoop dat er toch een zaadje is gezaaid. Verder denk ik dat we meer verantwoordelijkheid bij de gemeenten moeten leggen. Zij weten het beste wat er moet en kan. Ik vertrouw ze daar wel in. Dan kan de provincie de vinger aan de pols houden om excessen te voorkomen.”

5. Lucht en water moeten schoner

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de vervuiling van de Westerschelde met chemische stoffen als PFAS. Internationaal wordt zelfs gewerkt aan een verbod van niet-essentiële PFAS. Dat gaat Babijn nog niet ver genoeg. ,,Essentieel of niet- essentieel, het is dezelfde rotzooi. En er stroomt nog veel meer troep in het water. Dat moeten we in kaart brengen, want onze gezondheid is een groot goed. In Antwerpen is er al actie op ondernomen, maar er wordt niet gemeten wat er aan PFAS de lucht in wordt geblazen. Ik snap wel dat het economische gevolgen heeft, maar er zal toch zo snel mogelijk een oplossing moeten komen. Helaas kunnen wij niet veel meer dan aan de bel trekken.”

Download lees de grote versie:

Afbeelding PZC 11 maart 2023 (2.02 MB)

Partij voor Zeeland in de Waterschapskrant Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 136 weergaves

Stem Zeeuws

De Partij voor Zeeland is als onafhankelijke regionale partij verbonden met lokale partijen in de gemeenten en gaat voor de Zeeuwse oplossing. Wij zoeken realistische oplossingen in het belang van onze inwoners die op Zeeuwse schaal haalbaar en betaalbaar zijn.

Dat wil zeggen dat wij voor een zo gematigd mogelijke lastenontwikkeling zijn waarbij we geen hypotheek leggen op de komende generaties door te bezuinigen op onderhoud en nodige investeringen.
Veilige dijken, schoon water en veilige wegen + fi etspaden zijn basisvoorzieningen waaraan het werk nooit af is en die cruciaal zijn voor een veilig en duurzaam Zeeland.
Wij zijn voor een zelfstandig waterschap Scheldestromen wat zich volledig kan richten op kerntaken.

Het Haagse beleid heeft voor onze inwoners te vaak negatieve (financiële) gevolgen enerzijds veroorzaakt door ons lage inwonertal maar anderzijds door niet op ons gebied toegesneden regelgeving zoals de eisen voor schoon oppervlakte water die met ons zoute grond- en kwelwater onhaalbaar zijn. Aangezien minder dan 0,01% van het beschikbare water op aarde zoet is, vinden wij verzilting van ons werkgebied een slecht idee. We moeten juist het zoete water waar zowel mens, dier en de agrarische sector van afhankelijk zijn behouden en waar mogelijk uitbreiden.

Alleen zo houden we onze vruchtbare delta leefbaar.

PvZ verkiezingskrant Waterschap

Bertie Steur (Partij voor Zeeland) na vier jaar provinciale politiek: ‘Er is weinig échte discussie in de Statenzaal’ Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 229 weergaves

"Ik ben zelf ook boer, maar we zijn met meer mensen in Zeeland"

Bertie Steur Partij voor Zeeland

Het is geen geheim dat BBB haar graag had ingelijfd. Ze heeft het wel overwogen, maar: ,,Ik moet nog zien wat BBB gaat doen. Hun focus ligt heel sterk op de boeren. Maar landbouw is maar een heel klein onderdeel van wat in de provincie aan de orde komt. Ik ben zelf ook boer, maar we zijn met méér mensen in Zeeland. Je moet de politiek niet in gaan om één ding voor elkaar te krijgen. Bovendien, uiteindelijk is veel regelgeving landelijk. De provincie heeft een uitvoerende taak; die kan niet heel veel aan de knoppen draaien. En wat voor standpunten BBB heeft over andere zaken dan landbouw, daar ben ik nog niet achter. Ik heb nog geen Zeeuws verkiezingsprogramma kunnen vinden.”

Ontpoldering, vogelgriep en uitstel justitieel complex, discussie in de Zeeuwse Kamer Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 130 weergaves

Bron: Omroep Zeeland

Op 15 maart mogen we weer naar de stembus om te kiezen voor de Provinciale Staten-en Waterschapsverkiezingen. In het radioprogramma De Zeeuwse Kamer wordt de komende weken gediscussieerd over de verschillende thema's die leven in de provincie.

Boerin Bertie keert mogelijk niet terug in politiek: 'Het werk is heel pittig' Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 117 weergaves

Bron: Omroep Zeeland

Bertie Steur van de Partij voor Zeeland is de afgelopen vier jaar uitgegroeid tot een bekend gezicht voor de partij, maar heeft voor een lagere plaats gekozen op de kieslijst voor de komende Statenverkiezingen. "Ik heb ervaren dat het werk voor Provinciale Staten heel pittig is."

Steur staat nu derde op de kieslijst voor de Partij voor Zeeland, achter lijsttrekker François Babijn en Mark Faasse, die op nummer twee staat. De derde plaats is volgens Steur een bewuste keuze. De afgelopen twee jaar zat ze samen met François Babijn in Provinciale Staten van Zeeland en dat is een behoorlijke klus geweest. "Het is een hoop lees- en denkwerk."
Steur heeft naast het Statenwerk ook nog een eigen boerenbedrijf in Noordwelle en bovendien was ze nog regelmatig in tv-programma's te zien, zoals Expeditie Robinson.
Veel aandacht door Boer zoekt vrouw
Die landelijke tv-programma's kwamen na haar deelname aan het populaire tv-programma Boer zoekt vrouw, haar Statenlidmaatschap voor de Partij voor Zeeland daarna trok daarom veel aandacht.
Steur weet niet in hoeverre haar bekendheid een rol heeft gespeeld in haar werk in de Staten in de afgelopen vier jaar. "In het begin hadden andere Statenleden tegen mij zoiets van: Jij bent toch van tv? Maar op een gegeven moment ben je gewoon één van de Statenleden. Als ze me weer ergens op tv voorbij zien flitsen, reageren ze wel, dat ze het leuk vonden."

Om Steur terug te laten keren in de politiek moet de Partij voor Zeeland dus van twee naar drie zetels gaan. Dat lijkt moeilijk door de opkomst van de BoerBurgerBeweging (BBB). Deze boerenpartij beweert veel stemmen weg te gaan halen bij het CDA en de Partij voor Zeeland. "Persoonlijk ben ik daar niet zo van onder de indruk. Het gaat toch over beleid, niet over wie is overgestapt."
BBB vroeg Steur over te stappen
De BBB heeft Steur benaderd om over te stappen. "Ik ben niet zo van dat partijhoppen. Je staat toch ergens voor? Alleen als de partij zelf een andere koers inslaat, is dat een reden voor overstappen."
Steur noemt het compensatiepakket voor de marinierskazerne als één van de belangrijkste punten voor de Partij voor Zeeland in de afgelopen vier jaar. Haar partij was niet voor de komst van een groot justitieel complex in Vlissingen, als compensatie voor de gemiste marinierskazerne. "We zouden toch mariniers krijgen met hun gezinnen, als boost voor het vergrijzende Zeeland en nu krijgen we een zwaar bewaakte gevangenis. Wij zien daar niet echt de meerwaarde van in."
Kerncentrales en nieuwe ontpolderingen
De komende Statenverkiezingen gaat de Partij voor Zeeland de strijd in met een duidelijke voorkeur voor nieuwe kerncentrales in Borssele. Ook zegt de partij in de Staten alert te blijven op mogelijke extra ontpolderingen in Zeeland, waar de Partij voor Zeeland sterk tegen is. "We moeten uitkijken dat we ons niet in slaap laten sussen, want ik heb ergens eens gelezen dat er sprake was van in totaal 3.000 hectare aan ontpolderingen langs de Westerschelde in Zeeland.

Dus er kunnen nog nieuwe ontpolderingen aan zitten te komen."

TV Spot Partij voor Zeeland Kies lokaal Populair

marker Door In Video's 350 weergaves

De Partij voor Zeeland in de uitzending voor politieke partijen:

do. 29 sepember NPO 1 - 17.56 uur

wo. 05 okt Herhaling NPO 1 - 12.56 uur

De Zeeuwse kamer 20 september 2022 Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 120 weergaves

François Babijn te gast in de uitzending van De Zeeuwse Kamer.

zeeuwse kamer

PZC: Partij voor Zeeland zet BBB-prominenten buiten de deur Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 111 weergaves

MIDDELBURG - Partij voor Zeeland (PvZ) zet politici die willen overstappen naar BBB overboord. Kees Hanse heeft de partij al moeten verlaten. Statenlid Eelco van Hoecke wacht hetzelfde lot.

De opkomst van BBB betekent een belangrijke concurrent voor PvZ. Inhoudelijk zitten de partijen dicht bij elkaar en meerdere mensen zijn bij beide betrokken. Er is ook sprake van geweest dat de twee in Zeeland de krachten zouden bundelen, maar die poging is gestrand.

PvZ-voorzitter Marien Weststrate vindt dat mensen niet langer op twee fronten actief kunnen zijn. ,,Ik neem daar gepaste maatregelen op. Als iemand graag wil overstappen, is dat prima, maar dan wens ik wel dat je PvZ verlaat.”

Kees Hanse, lid van het waterschapsbestuur maar ook volop actief bij BBB, is daarom PvZ-lid af. ,,We hebben hem volledig geschrapt”, zegt Weststrate. ,,Hij is inmiddels bij ons uitgeschreven en we hebben hem het penningmeesterschap laten inleveren. Ook allerlei partijzaken, zoals campagnemateriaal, hebben we bij hem weggehaald.”
‘Dan ga je de laan uit’

Statenlid Eelco van Hoecke is de volgende. Hij bleek afgelopen weekend bij de ‘speeddate’ van partijleider Caroline van der Plas in Arnemuiden tot de belangrijkste BBB-kandidaten voor de verkiezingen van volgend jaar maart te behoren. ,,Dan ga je de laan uit”, zegt Weststrate. ,,Ik heb hem schriftelijk verzocht vrijwillig de partij te verlaten en de resterende periode zelfstandig verder te gaan. Zo niet, dan nemen we andere maatregelen.”

Bron: PZC 16 augustus 2022

Betoog Bertie Steur tijdens boerenprotest op woensdag 22 juni jl.. Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 117 weergaves

Ik zou graag een van de doelstellingen uit het doelendocument Natura 2000, de Nederlandse interpretatie van de Habitatrichtlijn willen voorlezen: Haalbare en betaalbare doelstellingen formuleren, die zo min mogelijk inspanningen en gevolgen voor burgers en economische sectoren met zich meebrengen (geen disproportionele lasten).

Dan nu naar de praktijk, waarom we hier met zijn allen staan, de gevolgen voor burgers en economische sectoren van het ingezette beleid. Meervoud, want dit reikt natuurlijk veel verder dan enkel de agrarische sector, denk aan toeleveranciers, afnemers van onze producten, mechanisatiebedrijven, loonwerkers, veeartsen en ga zo maar door. Veel bedrijvigheid op het platteland staat op het spel, en niet omdat het vanuit Brussel gevraagd wordt, maar omdat men dat in Den Haag heeft bedacht.
Discussies gaan over metingen, KDW’s en de onhaalbare stikstofnormen. Zelf woon ik in zo’n gebied met onhaalbare normen, zonder veehouders, maar wel met veel toeristen, waar 70 tot 95 procent stikstofemissie gereduceerd zou moeten worden. En dan vraag ik me af hoe gaan we dat doen, er liggen als dit doorgaat afdwingbare doelen, natuurorganisaties lopen zich al warm voor de gang naar de rechter, gaat straks de hele omgeving op slot? Wordt woningbouw onmogelijk, moeten bedrijven, ook niet agrarische, die binnen de reductie zone zitten weg? Moeten de toeristen wegblijven of zijn ze alleen nog welkom als ze in een elektrische auto rijden? Of, en dat hoop je dan, worden eindelijk de ganzen eens aangepakt die een behoorlijk deel van de insleep van stikstof voor hun rekening nemen.
Voor mij als akkerbouwer zijn er ook vraagtekens, het nieuwste modewoord in Den Haag: kringlooplandbouw. Maar wat gebeurt er als er veel veebedrijven moeten verdwijnen en de rest grondgebonden moet worden? Wat blijft er dan over voor de akkerbouw? Zonder stront komt heel die kringlooplandbouw niet van de grond.

Deze vragen gelden natuurlijk voor veel gebieden, met deze normen zou zomaar de toekomst van het platteland op het spel kunnen staan. Men lijkt het wel eens te vergeten, maar reductie is iets wezenlijk anders dan de ene soort stikstof inwisselen voor een andere. En voor iedereen die denkt dat het niet zo’n vaart zal lopen met die afdwingbaarheid heb ik een aantal voorbeelden: de afgeschoten PAS, vergunningsplicht weidegang, de woningbouw die mede hierdoor vastloopt, Schiphol, jarenlang een van de heilige huisjes in ons land moet ook krimpen want wij wisten het al lang maar het staat nu ook in een rapport van de TU Delft: 70 procent van de stikstof die vliegtuigen uitstoten wordt niet meegeteld.

De staat van de natuur zou leidend moeten zijn, als we de media moeten geloven dan staat deze er belabberd voor. Als we naar de rapportages over de Natura 2000 gebieden kijken die naar Brussel gestuurd worden ligt het vaak anders en blijkt het ineens een stuk beter met diezelfde natuur te gaan. Het verschil zit in de interpretatie vanuit de EU en de interpretatie zoals we die hier in Nederland hanteren, een teken dat Nederland zijn eigen probleem creëert.En nu zijn we dus in een situatie verzeild geraakt waarbij de doelstellingen zoals die geformuleerd zijn uit het oog zijn verloren.

Want laten we eerlijk zijn, 25 miljard om een probleem op te lossen van stikstofwaardes die zo krap vastgesteld zijn dat ze niet haalbaar zijn, daar is niks haalbaars en betaalbaars aan, en bedrijven die moeten verdwijnen, ik vind het disproportioneel.
25 miljard, het is zo’n groot bedrag dat het gewoon abstract wordt, maar als je bedenkt wat er op dit moment allemaal speelt, 2,5 miljoen Nederlandse huishoudens die het financieel zwaar hebben. We hebben het hier over 10.000 euro per huishouden wat in problemen is gekomen wat ook gebruikt zou kunnen worden om de lasten te verlichten. In plaats daarvan moet het gespendeerd worden aan niet of nauwelijks haalbare stikstofdoelen.
Ik ga afronden, maar laat het duidelijk zijn, we staan hier natuurlijk met zijn allen voor de agrarische sector, veilig en voldoende voedsel, de werkgelegenheid dit dit oplevert, maar we staan hier voor meer, we staan hier ook voor de leefbaarheid en de toekomst van het platteland!

H.G.A. (Bertie) Steur

Partij voor Zeeland: ‘Praat opnieuw met Vlaanderen over ontpoldering’ Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 118 weergaves

Bron: PZC 12 mei 2022

MIDDELBURG - De Partij voor Zeeland wil dat Nederland met Vlaanderen gaat praten over het doorgaan van de ontpoldering van de Hedwige.

Aanleiding zijn de zorgen bij de Vlaamse overheid over PFAS-verspreiding in natuurcompensatiegebieden langs de Schelde. Deze week berichtte de Vlaamse zakenkrant De Tijd hierover.

PVZ-Statenlid Bertie Steur wijst in schriftelijke vragen het dagelijks provinciebestuur op het Scheldeverdrag waarin de ontpoldering is afgesproken. Dat verdrag biedt volgens de Partij voor Zeeland mogelijkheden om ‘wijzigingen aan te brengen in het verdrag ten einde vervuiling met PFAS van de Hertogin Hedwigepolder door ontpoldering te voorkomen’.

Steur vraagt Gedeputeerde Staten de verantwoordelijk minister hierop te wijzen zodat het overleg met Vlaanderen over de ontpoldering gestart kan worden.

pdf Art. 44 vragen PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) inzake Hedwigepolder (100 KB)

Omroep Zeeland: Partij voor Zeeland: 'Verander nieuwe natuurgebieden in bloemenzeeën' Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 122 weergaves

"Als dit zou lukken, dan zou ik wel trots zijn." Statenlid François Babijn tuurt over natuurgebied het Groote Gat bij Oostburg.

Als het aan hem ligt, staat dit natuurgebied over een paar jaar vol met bloemen. En andere natuurgebieden in Zeeland ook. "Eén bloeiend Zeeland."

Bron: Omroep Zeeland website

'Een feestelijke opening... maar waarvan dan?' Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 132 weergaves

Bron: Omroep Zeeland

De Partij voor Zeeland (PvZ) en de SGP hebben bedenkingen bij de feestelijke opening van Waterdunen volgende week. Dan gaat het Zeeuws-Vlaamse natuurgebied open voor wandelaars. "Ongepast", oordeelt François Babijn van de Partij voor Zeeland.

Lees/bekijk het hele artikel hier

Provincie wuift kritiek op onveilige waterdoorlaat Waterdunen weg Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 125 weergaves

Bron: Omroep Zeeland

Fractievoorzitter François Babijn van de Partij voor Zeeland (PvZ) vergeleek de getijdenduiker eerder met een champagnekurk die op springen staat.

Het provinciebestuur gaat de waterdoorlaat in Waterdunen bij Breskens aanpassen omdat deze niet voldoet aan de veiligheidseisen. Volgens verantwoordelijke gedeputeerde Anita Pijpelink is de kritiek niet helemaal terecht.

Eind vorig jaar kreeg het provinciebestuur het rapport van adviesbureau Royal Haskoning DHV in handen. Daaruit blijkt dat de waterdoorlaat niet aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet. Verantwoordelijk provinciebestuurder Anita Pijpelink ziet dat anders. "Er is niet zoveel mis. Het is een uniek kunstwerk dat sinds september 2019 al open is. Alleen is er nu te veel toezicht voor nodig en dat moet uiteindelijk zonder kunnen door de aanpassingen."

Fractievoorzitter François Babijn van de Partij voor Zeeland (PvZ) vergeleek de getijdenduiker eerder met een champagnekurk die op springen staat. Zo zou de waterdoorlaat niet met heipalen in de grond verankerd zijn omdat er gekozen is voor een innovatief en goedkoper concept van de bouwer Ballast Nedam. Het rapport adviseert dus aanpassingen. Diverse onderdelen moeten verzwaard worden zodat de kwetsbaarheid tijdens het functioneren wordt verminderd en de kosten voor onderhoud omlaag gaan.

Geen antwoorden van provincie
PvZ-fractievoorzitter Babijn heeft vragen over de onveiligheid van de waterdoorlaat gesteld aan verantwoordelijk provinciebestuurder Anita Pijpelink. "Ik heb er nog geen antwoorden op gekregen. Als je het rapport leest moet er zo ongelooflijk veel aangepast worden. Er zijn bijvoorbeeld terugslagkleppen die gecontroleerd moeten worden op metaalmoeheid, de handbediening van de schuif is onwerkbaar en als oplossing staat er: de noodpomp kan worden aangedreven met een accuboor. Dat is toch belachelijk? Wat als de accu leeg is? Ik vind dit tekenend voor de kwaliteit van de rest van het rapport!"

Over het financiële gedeelte maakt het provinciebestuur voorlopig niets bekend. Dat komt doordat de herstelwerkzaamheden nog moeten worden aanbesteed. Wel zegt verantwoordelijk provinciebestuurder Pijpelink dat het binnen de begroting valt die vorig jaar werd vastgesteld.

default Link naar het Rapport  (6.00 MB)  | pdf Link naar de gestelde vragen (244 KB)

Partij voor Zeeland wil duidelijkheid over rapport Waterdunen Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 122 weergaves

De Partij voor Zeeland wil duidelijkheid over een rapport over Waterdunen, dat in december is verschenen. Politieke partijen worden volgende week vrijdag, 12 maart, bijgepraat over dit rapport, dat zou gaan over problemen met de waterdoorlaat in de dijk bij Breskens.

Door deze waterdoorlaat stroomt zeewater vanaf de Westerschelde met eb en vloed het gebied in en uit. Dat moet zorgen voor unieke getijdennatuur, waardoor het grote gebied achter de dijken bij Breskens meetelt als natuurcompensatie voor de verdiepingen van de Westerschelde.

'Effect van een champagnekurk'

Er zijn al langer vragen over de veiligheid van de waterdoorlaat. De waterdoorlaat is niet met heipalen in de grond verankerd, omdat gekozen is voor een innovatief en goedkoper concept van de bouwer Ballast Nedam. "Daardoor kun je het effect krijgen van een een champagnekurk", vreest fractievoorzitter François Babijn van de Partij voor Zeeland (PvZ).

Lees het hele verhaal op Omroep Zeeland:

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/126032/Partij-voor-Zeeland-wil-duidelijkheid-over-rapport-Waterdunen 

Lees het rapport hier:

default Waterdunen veilig en functioneel dec 2020 (6.00 MB)  

De conclusie over de veiligheid vindt u op pagina 53.

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland