Betoog Bertie Steur tijdens boerenprotest op woensdag 22 juni jl..

markers/nieuws.png Door In Nieuws Label(s) PvZ in de media 41 weergaves

Ik zou graag een van de doelstellingen uit het doelendocument Natura 2000, de Nederlandse interpretatie van de Habitatrichtlijn willen voorlezen: Haalbare en betaalbare doelstellingen formuleren, die zo min mogelijk inspanningen en gevolgen voor burgers en economische sectoren met zich meebrengen (geen disproportionele lasten).

Dan nu naar de praktijk, waarom we hier met zijn allen staan, de gevolgen voor burgers en economische sectoren van het ingezette beleid. Meervoud, want dit reikt natuurlijk veel verder dan enkel de agrarische sector, denk aan toeleveranciers, afnemers van onze producten, mechanisatiebedrijven, loonwerkers, veeartsen en ga zo maar door. Veel bedrijvigheid op het platteland staat op het spel, en niet omdat het vanuit Brussel gevraagd wordt, maar omdat men dat in Den Haag heeft bedacht.
Discussies gaan over metingen, KDW’s en de onhaalbare stikstofnormen. Zelf woon ik in zo’n gebied met onhaalbare normen, zonder veehouders, maar wel met veel toeristen, waar 70 tot 95 procent stikstofemissie gereduceerd zou moeten worden. En dan vraag ik me af hoe gaan we dat doen, er liggen als dit doorgaat afdwingbare doelen, natuurorganisaties lopen zich al warm voor de gang naar de rechter, gaat straks de hele omgeving op slot? Wordt woningbouw onmogelijk, moeten bedrijven, ook niet agrarische, die binnen de reductie zone zitten weg? Moeten de toeristen wegblijven of zijn ze alleen nog welkom als ze in een elektrische auto rijden? Of, en dat hoop je dan, worden eindelijk de ganzen eens aangepakt die een behoorlijk deel van de insleep van stikstof voor hun rekening nemen.
Voor mij als akkerbouwer zijn er ook vraagtekens, het nieuwste modewoord in Den Haag: kringlooplandbouw. Maar wat gebeurt er als er veel veebedrijven moeten verdwijnen en de rest grondgebonden moet worden? Wat blijft er dan over voor de akkerbouw? Zonder stront komt heel die kringlooplandbouw niet van de grond.

Deze vragen gelden natuurlijk voor veel gebieden, met deze normen zou zomaar de toekomst van het platteland op het spel kunnen staan. Men lijkt het wel eens te vergeten, maar reductie is iets wezenlijk anders dan de ene soort stikstof inwisselen voor een andere. En voor iedereen die denkt dat het niet zo’n vaart zal lopen met die afdwingbaarheid heb ik een aantal voorbeelden: de afgeschoten PAS, vergunningsplicht weidegang, de woningbouw die mede hierdoor vastloopt, Schiphol, jarenlang een van de heilige huisjes in ons land moet ook krimpen want wij wisten het al lang maar het staat nu ook in een rapport van de TU Delft: 70 procent van de stikstof die vliegtuigen uitstoten wordt niet meegeteld.

De staat van de natuur zou leidend moeten zijn, als we de media moeten geloven dan staat deze er belabberd voor. Als we naar de rapportages over de Natura 2000 gebieden kijken die naar Brussel gestuurd worden ligt het vaak anders en blijkt het ineens een stuk beter met diezelfde natuur te gaan. Het verschil zit in de interpretatie vanuit de EU en de interpretatie zoals we die hier in Nederland hanteren, een teken dat Nederland zijn eigen probleem creëert.En nu zijn we dus in een situatie verzeild geraakt waarbij de doelstellingen zoals die geformuleerd zijn uit het oog zijn verloren.

Want laten we eerlijk zijn, 25 miljard om een probleem op te lossen van stikstofwaardes die zo krap vastgesteld zijn dat ze niet haalbaar zijn, daar is niks haalbaars en betaalbaars aan, en bedrijven die moeten verdwijnen, ik vind het disproportioneel.
25 miljard, het is zo’n groot bedrag dat het gewoon abstract wordt, maar als je bedenkt wat er op dit moment allemaal speelt, 2,5 miljoen Nederlandse huishoudens die het financieel zwaar hebben. We hebben het hier over 10.000 euro per huishouden wat in problemen is gekomen wat ook gebruikt zou kunnen worden om de lasten te verlichten. In plaats daarvan moet het gespendeerd worden aan niet of nauwelijks haalbare stikstofdoelen.
Ik ga afronden, maar laat het duidelijk zijn, we staan hier natuurlijk met zijn allen voor de agrarische sector, veilig en voldoende voedsel, de werkgelegenheid dit dit oplevert, maar we staan hier voor meer, we staan hier ook voor de leefbaarheid en de toekomst van het platteland!

H.G.A. (Bertie) Steur

Partij voor Zeeland.nl

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland