Artikel 44 vragen over Deltares rapport door Bertie Steur

markers/question.png Door 27 weergaves

College van Gedeputeerde Staten

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

Renesse, 15-02-2022,

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid H.G.A. (Bertie) Steur, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. de managementsamenvatting van 14 september 2010 over het Deltares rapport.

 

Toelichting

Naar aanleiding van de managementsamenvatting https://www.zeeland.nl/sites/default/files/digitaalarchief/ZEE1001138.pdf van 14 september 2010 over het Deltares rapport m.b.t. doorgifte en ophoping van vervuilende stoffen in hogere organismen (waarin PFC’s (PFAS) en met name PFOS al nadrukkelijk genoemd worden) zijn bij de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) vragen gerezen.

Op blz. 4 valt te lezen dat Gedeputeerde Staten van Zeeland kennis heeft genomen van dit rapport, zelf geen specifieke rol heeft bij de uitvoering, en er op toe zal zien dat de aanbevelingen op de geëigende plaatsen terecht komen en ter hand worden genomen.

Op blz. 6 en 7 vallen deze aanbevelingen te lezen, op blz. 6 valt ook te lezen dat er reeds onderzoek plaatsvindt naar zoutwaterbiota binnen het MWTL programma (van Rijkswaterstaat) en dat geadviseerd wordt om dit onderzoek uit te breiden naar PFC’s alsmede monitoring in vogeleieren te hervatten.

Vragen

  1. Er wordt duidelijk aangegeven dat GS ervoor zorg zal dragen dat de aanbevelingen op de juiste plaatsen terecht zullen komen en ter hand zullen worden genomen. Heeft GS dit gedaan?
  2. (a) Zo ja, is er dan op toegezien dat de aanbevelingen ook ter hand zijn genomen?

    (b) Zo nee, waarom niet?

    (c) Indien het eerste antwoord ja is, kunt u dan aangeven op welke wijze hierop is toegezien en welke resultaten hier uit zijn voortgekomen?

 

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

H.G.A. (Bertie) Steur, Lid Statenfractie

 

Bijlage:

pdf Art. 44 vragen Deltares rapport- 15-02-2022 (97 KB)

Partij voor Zeeland.nl

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland