MOTIE Zeeuwse Bloemenrivièra Statenvergadering 1 april

markers/motie.png Door 17 weergaves

MOTIE ‘Zeeuwse Bloemenrivièra’

Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 1 april 2022,

Constaterende dat:

  • In ons land en dus ook in onze mooie provincie Zeeland, de vlinder- en insectenpopulatie de afgelopen jaren drastisch is teruggelopen, en dat ondanks de aanleg van vele hectares ‘nieuwe natuur’;
  • De agrarische sector akkerranden inzaait teneinde de biodiversiteit, waaronder de vlinder- en insectenstand, te stimuleren;

 

Overwegende dat:

  • Het wellicht het onderzoeken waard is of het mogelijk en zinvol zou kunnen zijn, om naar voorbeeld van die agrarische sector, grotere oppervlaktes, waaronder ‘Nieuwe Natuur’ in te zaaien met bloemenmengsels, teneinde op grotere schaal de biodiversiteit, waaronder de vlinder- en insectenstand, nog sterker en effectiever te kunnen stimuleren;
  • Het mogelijkerwijs niet alleen een stimulans zou kunnen betekenen voor een toename van de biodiversiteit in het algemeen, maar tevens van meerwaarde zou kunnen zijn voor het toerisme.
  • Daarenboven beheerders (TBO’s) van die ‘nieuwe natuur’ gebieden wellicht ook nog een besparing kunnen realiseren omdat door het ontstaan van bloemenweides de maaifrequentie mogelijk omlaag kan;
  • Er wellicht nog meer methodes zijn die kunnen worden ingezet om de vlinder- en insectenstand te stimuleren;

 

Draagt het college op:

  • Om in samenspraak met alle betrokken organisaties en overheden waaronder Natuur en Terrein Beherende Organisaties (TBO’s), ZLTO, kennisinstituten en andere deskundigen, in de breedst mogelijke zin dus, te laten onderzoeken of het inzaaien van (inheemse) bloemenmengsels* op grotere schaal, o.a. in ‘Nieuwe Natuurgebieden’, een effectieve bijdrage zou kunnen leveren aan het verder stimuleren van de vlinder- en insectenstand;
  • Ook te kijken of er nog andere locaties geschikt zouden kunnen zijn om in te zaaien;
  • Daarenboven tevens te laten onderzoeken of er nog andere methodes zouden kunnen worden ingezet om de vlinder- en insectenstand te stimuleren;
  • Indien er een positieve respons komt vanuit “het veld”, financiële dekking te vinden en een ‘proeftuin’ op te zetten;

 

En gaat over tot de orde van de dag,

Statenfractie

PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

François Babijn

 

Bijlages:  pdf Motie Zeeuwse bloemenriviera 1 april 2022 (86 KB)  | default Welke planten moet je inzaaien als je wilde bijen wilt bevorderen (214 KB)

*Voorkeur voor inheemse bloemenmengsels om de verspreiding van ongewenste exoten te voorkomen, en ook meerjarige houtige planten, omdat deze het hele jaar door voor voedsel zorgen (zie bijlage WUR).

Partij voor Zeeland.nl

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland