MOTIE Onderzoek mogelijkheden toestaan permanente bewoning van vakantie/recreatieparken (recreatiewoningen)

markers/motie.png Door 24 weergaves

Provinciale Staten van Zeeland, bijeen op vrijdag 3 februari 2023,

Constaterende dat:

Permanente bewoning van vakantie/recreatieparken (recreatiewoningen) niet is toegestaan;
Er een enorm tekort is aan huurwoningen en koop- en starterswoningen;

Overwegende dat:

Het toestaan van permanente bewoning op vakantie/recreatieparken (recreatiewoningen) wellicht soelaas zou kunnen bieden;

Draagt het college op:

In samenspraak met alle betrokken partijen een onderzoek te starten om eventuele mogelijkheden in kaart te brengen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Statenfractie

PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

François Babijn

Bijlage:

pdf MOTIE Onderzoek mogelijkheden permanente bewoning van vakantie - recreatieparken (118 KB)

Partij voor Zeeland.nl

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland