Landelijke partijen kapen de verkiezingen Populair

markers/nieuws.png Door Label(s) PvZ in de media 254 weergaves

PZC: zaterdag 11 maart 2023

Landelijke partijen kapen de verkiezingen, vindt de Partij voor Zeeland: ‘Wij komen op voor Zeeuwse belangen’

Zeeland heeft al jaren een stabiele plattelandspartij, zegt François Babijn. ,,Met de Partij voor Zeeland weet je wat je hebt, bij BBB is dat nog maar afwachten.”

De lijsttrekker van de Partij voor Zeeland (PvZ), die ook gemeenteraadslid is in Sluis, hoopt na de verkiezingen aan een vierde periode in de Staten te beginnen, geholpen door enkele boegbeelden van agrarisch Zeeland, zoals Bertie Steur en Gert-Jan Minderhoud. Doordat zij niet zijn overgestapt naar BBB, kan de PvZ bogen op politieke ervaring die de nieuwe partij van Caroline van der Plas ontbeert, betoogt Babijn. ,,De BBB is ontstaan uit onvrede over het landelijke beleid. Zij doen nu mee aan de provinciale verkiezingen. In Zeeland behartigen wij al jaren de belangen van boeren en het platteland en dat blijven we doen. Wij hebben een behoorlijke dossierkennis, BBB zal zich hier toch eerst moeten inwerken.”

Als kleine partij heeft de PvZ aansprekende resultaten geboekt, vindt Babijn. Hij noemt het knooppunt Drie Klauwen dat door zijn inzet 5 miljoen euro goedkoper is uitgevallen waardoor bovendien een schadeclaim van miljoenen werd afgewend, een besluit om windmolens minstens 12 kilometer uit de kust neer te zetten en aandacht voor thoriumcentrales, een nieuwe generatie kernenergie. ,,Wij waren de eersten die daarover begonnen.”

Wij hebben de mogelijk­heid iets in Den Haag in te brengen, maar wij hoeven nooit een landelijke partijlijn te volgen

Het is een doorn in zijn oog dat de verkiezingen woensdag meer lijken te gaan over de Eerste Kamer dan over de provincie. ,,Ze zijn gekaapt door de landelijke partijen, inclusief de BBB. Die claimen dat ze invloed hebben in Den Haag, maar dat kan ook andersom werken. Via de Onafhankelijke Senaatsfractie hebben wij de mogelijkheid iets in Den Haag in te brengen, maar wij hoeven nooit een landelijke partijlijn te volgen. Wij komen specifiek op voor Zeeuwse belangen. Dat onderscheidt ons ook van de BBB."

1. Overgang naar duurzame energie moet betaalbaar zijn voor iedereen

,,Je kunt moeilijk groen denken als je rood staat.” Het is een one liner die hij niet voor het eerst gebruikt. Babijn is ervan overtuigd dat de inzet van kernenergie gunstig uitpakt voor de energierekening van de gewone Zeeuw. ,,Op termijn moeten we thoriumcentrales neerzetten, maar hoe eerder we op kernenergie inzetten hoe beter. De huidige kerncentrale in Borssele is in vier jaar gebouwd. Toch duurt het nog tot 2035 voor er nieuwe kerncentrales bij kunnen komen. Waarom gebruiken we niet de Crisis- en Herstelwet om dat te versnellen? We zitten in een energiecrisis en een uitstootcrisis, dus daar is alle reden voor.” De provincie zet zelf geen kerncentrales neer, maar zou er in de ogen van Babijn in Den Haag wel flink voor moeten lobbyen.

2. Stikstofregels jagen boeren en bedrijven weg

,,Wij zijn voor het behoud van de agrarische sector die staat voor onze voedselproductie. Het klimaat schiet er niks mee op als die verdwijnt naar het buitenland. Dat geldt ook voor grote bedrijven als Dow. Als we die maar extra regels blijven opleggen, trekken ze voor hetzelfde geld de stekker eruit. Dan staan er tweeduizend mensen op straat. Straks hebben we een schitterend milieu, maar hebben we onze boeren en bedrijven de grens over gejaagd. Met het aanwijzen van Natura 2000-gebieden hebben we onszelf in de problemen gebracht. Het is nu onhaalbaar om de normering voor stikstof te halen.” En hoe lost de PvZ dat op? ,,We hebben als provincie niet zo veel macht. We zullen moeten lobbyen richting Den Haag.”

3. Ontpoldering tegengaan

Huh? Zijn daar dan plannen voor? Babijn is er niet gerust op. ,,In de stukken wordt nog steeds 3000 hectare natte natuur als streven genoemd. De dokken in Antwerpen liggen dieper dan de vaargeul in de Westerschelde. Dan kun je wachten op een verzoek om die verder te verdiepen. En dan weet je dat de consequentie ontpolderen is. En wisselpolders, waarbij zeewater wordt binnengelaten in een gebied tussen een buitendijk en een binnendijk, beschouwen wij ook als ontpoldering, niet als kustverdediging. Zeeland moet achter veilige dijken blijven liggen. Wat ons is 1953 is overkomen, mag nooit meer gebeuren.”

4. Onorthodoxe maatregelen voor meer woningen

Vrijwel elke politieke partij is er in de aanloop naar de verkiezingen over begonnen: er moeten meer woningen worden gebouwd. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? De PvZ heeft een concreet voorstel gedaan. ,,Vorige maand hebben wij gevraagd naar een onderzoek naar permanent wonen op recreatie- en vakantieparken. Dat zou een oplossing kunnen zijn, omdat je per direct een hoop betaalbare huizen kunt toevoegen aan de Zeeuwse woningvoorraad. Exploitanten zouden dan jaarrond een inkomen hebben. Dat voorstel is door andere partijen afgeschoten, maar ik hoop dat er toch een zaadje is gezaaid. Verder denk ik dat we meer verantwoordelijkheid bij de gemeenten moeten leggen. Zij weten het beste wat er moet en kan. Ik vertrouw ze daar wel in. Dan kan de provincie de vinger aan de pols houden om excessen te voorkomen.”

5. Lucht en water moeten schoner

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de vervuiling van de Westerschelde met chemische stoffen als PFAS. Internationaal wordt zelfs gewerkt aan een verbod van niet-essentiële PFAS. Dat gaat Babijn nog niet ver genoeg. ,,Essentieel of niet- essentieel, het is dezelfde rotzooi. En er stroomt nog veel meer troep in het water. Dat moeten we in kaart brengen, want onze gezondheid is een groot goed. In Antwerpen is er al actie op ondernomen, maar er wordt niet gemeten wat er aan PFAS de lucht in wordt geblazen. Ik snap wel dat het economische gevolgen heeft, maar er zal toch zo snel mogelijk een oplossing moeten komen. Helaas kunnen wij niet veel meer dan aan de bel trekken.”

Download lees de grote versie:

Afbeelding PZC 11 maart 2023 (2.02 MB)

Partij voor Zeeland.nl

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland