woensdag 28 september 2022 14:53

TV Spot Partij voor Zeeland Kies Lokaal

pvz spot 2022

De Partij voor Zeeland in de uitzending voor politieke partijen:

do. 29 sepember NPO 1 - 17.56 uur

wo. 05 okt Herhaling NPO 1 - 12.56 uur

video TV Spot Partij voor Zeeland Kies lokaal (117.97 MB)

Gepubliceerd in Nieuws
woensdag 21 september 2022 07:53

De Zeeuwse kamer 20 september 2022

François Babijn te gast in de uitzending van De Zeeuwse Kamer.

zeeuwse kamer

Gepubliceerd in Nieuws

MIDDELBURG - De BoerBurgerBeweging (BBB) is nog jong, maar de Zeeuwse afdeling bestaat al bijna een kwart eeuw, zou je zeggen. Dat ziet de Partij voor Zeeland toch anders.

Twee weken geleden voerde ze te paard de optocht aan bij de presentatie van het protestbiertje Boerentrots in Zierikzee. Enkele weken eerder sprak ze honderden actievoerende boeren toe tijdens een manifestatie in Stroe. Bertie Steur uit Renesse, bekend van haar deelname aan de televisieprogramma’s Boer zoekt Vrouwen Expeditie Robinson, is een boegbeeld van agrarisch Nederland. Ze is ook politicus, net als Caroline van der Plas, dat andere boegbeeld. De een zit in de Tweede Kamer voor de BBB, de ander in Provinciale Staten voor de Partij voor Zeeland (PvZ). Het leek een uitgemaakte zaak dat beide partijen in maart hun krachten zouden bundelen bij de verkiezingen voor de Staten en het waterschap.

Mede door de boerenprotesten doet de BBB het op dit moment goed. In de Kamer is het nog een splinter, in de peilingen is het de tweede partij na de VVD van Mark Rutte. Van der Plas hoopt die virtuele winst volgend jaar te verzilveren. In elke provincie wil de BBB meedoen. Bij een goede verkiezingsuitslag in de Staten zou de de partij een machtige stem krijgen in de Eerste Kamer. Senatoren worden immers door Statenleden gekozen.

Boeren en burgers

Boer Bertie is niet het enige lid van de PvZ dat naadloos in de BBB lijkt te passen. Ook Gert-Jan Minderhoud (waterschap en Staten) en Kees Hanse (waterschap) zijn agrariërs. Eelco van Hoecke (via Forum voor Democratie en JA21 bij de PvZ beland) heeft veel volgers op Twitter, waar hij zijn sympathie voor Van der Plas niet onder stoelen of banken steekt. De PvZ is niet alleen maar een boerenpartij, het is een Zeeuwse beweging van boeren en burgers, met net wat meer oog voor het platteland dan voor de stad.

Kinderziekten

Met samenwerking hebben PvZ en BBB beide zo op het oog veel te winnen. Hoewel de PvZ in het verleden ook niet altijd stabiel was, zou het de BBB mogelijk vrijwaren van veel kinderziekten die (populistische) nieuwkomers parten spelen. Kijk naar PVV en Forum. Nadat ze door de Zeeuwse kiezer op het schild waren gehesen, vielen hun fracties binnen de kortste keren door ruzie uit elkaar. De PvZ bestaat inmiddels 24 jaar. Zij zou in de Zeeuwse politiek een factor van belang kunnen worden door mee te liften op de populariteit van Van der Plas. Zoals veel Zeeuwen drie jaar geleden via een onbekende Zeeuwse kandidaat op Thierry Baudet stemden en Forum aan vijf zetels hielpen in de Staten. Gezien de huidige peilingen zou een combinatie van BBB en PvZ misschien wel de tweede partij van Zeeland kunnen worden.

Hun biezen pakken

Toch is een fusie afgeketst en Hanse en Van Hoecke, wier voorkeur uitgaat naar de BBB, is prompt gevraagd hun biezen te pakken. Waarom? Verklaring één is: de persoon Marien Weststrate. Hij is voorzitter van de partij en waterschapbestuurder. In het waterschap Scheldestromen is de PvZ de grootste fractie. Gewoon op eigen kracht. Samenwerking met de BBB heeft daar geen meerwaarde. Weststrate is niet iemand die zich door anderen iets laat vertellen, wat onvermijdelijk is als je onderdeel wordt van een landelijke beweging. Dat gaat in tegen het wezen van de PvZ en dat is verklaring twee. Het is een lokale partij, van en voor Zeeuwen, anders dan PVV, Forum of BBB. De partij zou eerder kiezen voor een Zeeuwse oplossing van het stikstofprobleem die elders niet werkt, dan voor landelijke die niet op maat is voor Zeeland. Zoals het in het volkslied staat: ‘Wij dulden hier geen vreemde hand, die over ons regeeren zou.’ En Bertie is kennelijk eerst Zeeuw en dan pas boer.

Bron: PZC 18 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

MIDDELBURG - Partij voor Zeeland (PvZ) zet politici die willen overstappen naar BBB overboord. Kees Hanse heeft de partij al moeten verlaten. Statenlid Eelco van Hoecke wacht hetzelfde lot.

De opkomst van BBB betekent een belangrijke concurrent voor PvZ. Inhoudelijk zitten de partijen dicht bij elkaar en meerdere mensen zijn bij beide betrokken. Er is ook sprake van geweest dat de twee in Zeeland de krachten zouden bundelen, maar die poging is gestrand.

PvZ-voorzitter Marien Weststrate vindt dat mensen niet langer op twee fronten actief kunnen zijn. ,,Ik neem daar gepaste maatregelen op. Als iemand graag wil overstappen, is dat prima, maar dan wens ik wel dat je PvZ verlaat.”

Kees Hanse, lid van het waterschapsbestuur maar ook volop actief bij BBB, is daarom PvZ-lid af. ,,We hebben hem volledig geschrapt”, zegt Weststrate. ,,Hij is inmiddels bij ons uitgeschreven en we hebben hem het penningmeesterschap laten inleveren. Ook allerlei partijzaken, zoals campagnemateriaal, hebben we bij hem weggehaald.”
‘Dan ga je de laan uit’

Statenlid Eelco van Hoecke is de volgende. Hij bleek afgelopen weekend bij de ‘speeddate’ van partijleider Caroline van der Plas in Arnemuiden tot de belangrijkste BBB-kandidaten voor de verkiezingen van volgend jaar maart te behoren. ,,Dan ga je de laan uit”, zegt Weststrate. ,,Ik heb hem schriftelijk verzocht vrijwillig de partij te verlaten en de resterende periode zelfstandig verder te gaan. Zo niet, dan nemen we andere maatregelen.”

Bron: PZC 16 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Bron: PZC 12 mei 2022

MIDDELBURG - De Partij voor Zeeland wil dat Nederland met Vlaanderen gaat praten over het doorgaan van de ontpoldering van de Hedwige.

Aanleiding zijn de zorgen bij de Vlaamse overheid over PFAS-verspreiding in natuurcompensatiegebieden langs de Schelde. Deze week berichtte de Vlaamse zakenkrant De Tijd hierover.

PVZ-Statenlid Bertie Steur wijst in schriftelijke vragen het dagelijks provinciebestuur op het Scheldeverdrag waarin de ontpoldering is afgesproken. Dat verdrag biedt volgens de Partij voor Zeeland mogelijkheden om ‘wijzigingen aan te brengen in het verdrag ten einde vervuiling met PFAS van de Hertogin Hedwigepolder door ontpoldering te voorkomen’.

Steur vraagt Gedeputeerde Staten de verantwoordelijk minister hierop te wijzen zodat het overleg met Vlaanderen over de ontpoldering gestart kan worden.

pdf Art. 44 vragen PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) inzake Hedwigepolder (100 KB)

Gepubliceerd in Nieuws

"Als dit zou lukken, dan zou ik wel trots zijn." Statenlid François Babijn tuurt over natuurgebied het Groote Gat bij Oostburg.

Als het aan hem ligt, staat dit natuurgebied over een paar jaar vol met bloemen. En andere natuurgebieden in Zeeland ook. "Eén bloeiend Zeeland."

Bron: Omroep Zeeland website

Gepubliceerd in Nieuws
maandag 27 september 2021 15:42

'Een feestelijke opening... maar waarvan dan?'

Bron: Omroep Zeeland

De Partij voor Zeeland (PvZ) en de SGP hebben bedenkingen bij de feestelijke opening van Waterdunen volgende week. Dan gaat het Zeeuws-Vlaamse natuurgebied open voor wandelaars. "Ongepast", oordeelt François Babijn van de Partij voor Zeeland.

Lees/bekijk het hele artikel hier

Gepubliceerd in Nieuws

De Partij voor Zeeland wil duidelijkheid over een rapport over Waterdunen, dat in december is verschenen. Politieke partijen worden volgende week vrijdag, 12 maart, bijgepraat over dit rapport, dat zou gaan over problemen met de waterdoorlaat in de dijk bij Breskens.

Door deze waterdoorlaat stroomt zeewater vanaf de Westerschelde met eb en vloed het gebied in en uit. Dat moet zorgen voor unieke getijdennatuur, waardoor het grote gebied achter de dijken bij Breskens meetelt als natuurcompensatie voor de verdiepingen van de Westerschelde.

'Effect van een champagnekurk'

Er zijn al langer vragen over de veiligheid van de waterdoorlaat. De waterdoorlaat is niet met heipalen in de grond verankerd, omdat gekozen is voor een innovatief en goedkoper concept van de bouwer Ballast Nedam. "Daardoor kun je het effect krijgen van een een champagnekurk", vreest fractievoorzitter François Babijn van de Partij voor Zeeland (PvZ).

Lees het hele verhaal op Omroep Zeeland:

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/126032/Partij-voor-Zeeland-wil-duidelijkheid-over-rapport-Waterdunen 

Lees het rapport hier:

default Waterdunen veilig en functioneel dec 2020 (6.00 MB)  

De conclusie over de veiligheid vindt u op pagina 53.

Gepubliceerd in Nieuws

Bron: Omroep Zeeland

'Fysieke vergadering Provinciale Staten is volstrekt onverantwoord'
Dat de Provinciale Staten van Zeeland vandaag fysiek bijeen zijn gekomen om met elkaar te vergaderen is 'volstrekt onverantwoord', 'tegen de regels' en 'een verkeerd signaal aan de bevolking'. Aan het woord is hoogleraar immunologie Ger Rijkers van University College Roosevelt (UCR) in Middelburg. "Ik zit er met verwondering en afgrijzen naar te kijken."

In de ogen van professor Rijkers is de ruimte absoluut niet op zulke vergaderingen in coronatijd berekend. "Ik zie sowieso meer dan dertig personen bijeen in een te kleine ruimte die daarbij onvoldoende afstand houden. Er zijn weliswaar schotjes tussen de Statenleden geplaatst, maar dat biedt alleen enige bescherming voor de mensen die naast elkaar zitten, maar niet voor de voor- en achterbuurman."

Verkeerd signaal
Bovendien geeft dit volgens Rijkers een verkeerd signaal aan de bevolking. "We nemen met zijn allen strikte maatregelen om contact te minimaliseren en de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit gaat daar dwars tegenin. En dat is niet alleen de vergadering zelf, het gaat ook over de verplaatsingen erheen en weer naar huis. Dat valt in mijn ogen onder de noemer nodeloze verplaatsingen, aangezien je deze vergadering ook heel goed digitaal kunt houden."

Ook op internet wordt er verontwaardigd gereageerd. Meerdere Zeeuwen hebben op sociale media hun ongenoegen geuit over de situatie. Daarbij wordt ook de vergelijking gemaakt met bepaalde kerken, die in de populaire opinie verguisd werden nadat bleek dat ze grootschalige bijeenkomsten hielden van meer dan dertig personen. Strikt genomen is dit volgens de wet toegestaan, vanwege het recht op vrijheid van godsdienst.

Ook Rijkers ziet die gelijkenis. "Er was, terecht, veel heisa over de overtreding van bepaalde hervormde kerken die zich niet aan de regels hielden. Dit is niet veel anders. Het mag weliswaar volgens de letter van de wet, omdat voor democratische organen een uitzondering is gemaakt in de wetgeving, maar dat betekent niet automatisch dat je het ook daadwerkelijk moet doen."

Teleurgesteld
Commissaris van de Koning Han Polman verdedigde zich al op voorhand in de PZC tegen de kritiek door te zeggen dat digitaal vergaderen de besluitvorming niet bevordert. Bovendien beweert Polman dat de Statenzaal in overleg met de GGD is aangepast. Rijkers is het niet met hem eens. Hij zegt teleurgesteld te zijn. "Ik had Polman van tevoren toch echt hoger zitten als commissaris van de Koning."

Toch is ook op het argument van de besluitvorming wat af te dingen. Zo is de fractie van de Partij voor Zeeland vandaag niet aanwezig in de Statenzaal, dus gaan de stemmen van die partij nu verloren, bijvoorbeeld bij de stemming over de Zanddijk. "Normaal gesproken ben ik het niet altijd eens met de standpunten van die partij, maar in dit geval kan ik niet anders dan instemmen met de Partij voor Zeeland", aldus Rijkers.

Gepubliceerd in Nieuws

Bron: P.Z.C.

MIDDELBURG - Partij voor Zeeland, Water Natuurlijk en PvdA gaan samen met CDA en de boeren het dagelijks bestuur vormen van waterschap Scheldestromen.

Gepubliceerd in Nieuws
Provincie Zeeland logo
osf logo
waterschap scheldetromen

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland

Partij voor Zeeland

Contact

Bestuur

Lid worden