Partij voor Zeeland Programma Waterschap 2019-2023

Inleiding Verkiezingsprogramma waterschap Scheldestromen 2019-2023 De Partij voor Zeeland is als regionale partij met nauwe banden met de lokale par- tijen die actief zijn in de gemeentelijke politiek voorstander van een praktische bena- dering van de vragen met betrekking tot water in de breedste zin en bereikbaarheid die op ons afkomen bij het besturen van ons waterschap. Maatregelen moeten haalbaar en vooral betaalbaar zijn. De afstand tot de bewo- ners wiens belangen wij mogen behartigen in het waterschapsbestuur is wat ons betreft klein. Daarmee hopen wij een voorbeeld te zijn voor de landelijke partijen die gestuurd door landelijke afspraken het belang van ons landsdeel uitruilen tegen andere belangen. De Partij voor Zeeland is voor een zelfstandig waterschap in onze provincie dat samenwerkt met gemeenten, provincie en rijksoverheid om de vraagstukken waar- voor wij ons gesteld zien tijdens het beheer en onderhoud van bijna 500 km primaire zeeweringen en zo'n 3500 km plattelandswegen op te lossen. Het waterschap heeft als functionele organisatie met een eigen budget en expertise een belangrijke stem. Het waterschap is een organisatie waar veel (regionale)kennis aanwezig is die andere overheden vaak niet paraat hebben. Deze kennis mag daarom niet verloren gaan in verregaande centralisatie van overheidsdiensten waarvan de voordelen gezien ontwikkelingen in het recente verleden zeer ter discussie staan. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft een studie gemaakt over het Nederlandse bestuursmodel en onderkent de unieke positie van de waterschappen in Nederland en adviseert deze daarom te behouden. Om de afstand tot de praktijk klein te houden vinden wij dat het waterschap zich niet moet beperken tot een toezichthoudende rol maar ook een rol heeft in het uitvoeren van beheer en onderhoudstaken. Deze aanpak biedt een goed inzicht in kostenontwikkelingen waardoor offertes uit de markt beter beoordeeld kunnen worden. Gezien nieuwe vormen van samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstellingen is het zeer van belang om als gelijkwaardige gesprekspartner de discussie aan te gaan. Ook nieuwe innovatieve vormen van aanbesteden, waarbij de nieuwste technieken en inzichten in de praktijk worden gebracht, vragen dat het waterschap een vol- waardige kennispartner is. Daarom moet wat ons betreft het waterschap behouden worden voor Zeeland waar- bij verbeterpunten zeker niet uit de weg worden gegaan.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU3NjQ=