Partij voor Zeeland Programma Waterschap 2019-2023

Slotwoord Waterschap Scheldestromen staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Het versterken van zeeweringen, het zuiveren en verwerken van het door bedrijven en burgers aangevoerde afvalwater, het recyclen van de daaruit voortkomende restproducten, wegen, bermbeheer en fietspaden zijn zaken die de aandacht vragen. Daarbij zal de Partij voor Zeeland blijven hameren dat de kosten hiervan niet alleen bij de burger worden neergelegd. Dat er een eerlijke verdeling van kosten moet komen voor industriële bedrijven, agrarische bedrijven, natuurterreinen en burgers. Daarbij zal Waterschap Scheldestromen een beleid moeten inzetten waarbij een kerntakendiscussie zal moeten worden gevoerd. M.a.w. wat zijn nu specifiek de taken van het Waterschap. Het Waterschap dient er voor te zorgen dat wateroverlast zoveel als mogelijk dient te worden tegengegaan en dat werkwegen langs de Scheldes toegankelijk worden voor fietsers/recreanten. Verder moet het Waterschap zich niet al te veel laten leiden door gesubsidieerde klimaat fanatici/wetenschappers. Toegeven aan al hun wensen en aannames zal iedereen in financiële zin zwaar in de portemonnee treffen. Bedenk daarbij dat Nederland als speldeprik op deze planeet het klimaat niet kan beïnvloeden. De grootste vervuilers trekken zich uit alle akkoorden terug of tekenen bij het kruisje maar doen er weinig of niets aan. Tevens zal een belangrijk speerpunt van de Partij voor Zeeland de komende jaren zijn om de totale Waterschaps schuldenlast terug te dringen. Gertjan Minderhoud Lijsttrekker Partij voor Zeeland Waterschap Scheldestromen Partij voor Zeeland Waterschap 2019-2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU3NjQ=