Partij voor Zeeland

Homepage PvZ

Partij voor Zeeland Homepage

Als Zeeland niet oppast, verdwijnt de industrie Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 694 weergaves

Bron: Omroep Zeeland

Als Zeeland de grote industrie wil behouden, mét de werkgelegenheid die daarbij hoort, dan moet de provincie de regie nemen. Het gevaar bestaat dat Yara, DOW en Zeeland Refinery anders verhuizen naar plaatsen in de wereld waar groene energie goedkoper is. Dat zegt Denktank TIJ, opgericht door een groep verontruste Zeeuwen.

Lees het hele artikel op de website van Omroep Zeeland

Art. 44 vragen (PVZ) m.b.t. 'Project Zanddijk.' Populair

markers/question.png Door In 2024 765 weergaves

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, d.d. 01-03-2024

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van de Statenleden François Babijn en Bertie Steur, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. ‘Project Zanddijk’.

Toelichting

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) is benieuwd naar de actuele stand van zaken m.b.t. ‘Project Zanddijk’.

Vragen

 1. De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil om te beginnen graag van uw college vernemen hoeveel bezwaarschriften er in totaal zijn ingediend?
 2. (a) Vanwege de vele tegenvallers bij ProRail, wil onze Statenfractie ook graag weten of ProRail haar financiële bijdrage m.b.t. de aanleg van het spoorviaduct gestand zal doen; die bijdrage van ProRail was namelijk één van de doorslaggevende redenen om de voorliggende variant te kiezen?
  (b) Zo niet, dan valt het project buiten de door Provinciale Staten gestelde financiële kaders en willen wij helderheid van uw college over de dan te volgen koers! Graag uw uitgebreide reactie.

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter en H.G.A. (Bertie) Steur, Statenlid

Art. 44 vragen (PVZ) n.a.v. Het opstappen van de voltallige Raad van Commissarissen Zanddijk B.V. Populair

markers/question.png Door In 2024 1082 weergaves

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            

Oostburg, d.d. 05-01-2024

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. ‘Het opstappen van de voltallige Raad van Commissarissen Zanddijk B.V.’ (+ bijlage).

Toelichting

Wij hebben vernomen dat de drie commissarissen zijn opgestapt omdat er 'een onoverbrugbaar verschil van inzicht over vorm en inhoud van het toezicht is ontstaan tussen de leden van de raad en de directie' (zie bijlage). 

Vraag

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil graag de ontslagbrief en alle informatie aangaande de redenen die ten grondslag liggen aan dit collectief ontslag, van uw college ontvangen; dit in het belang van de beeld- en oordeelsvorming van Provinciale Staten in dit dossier.

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Bijlage:

Slecht begin voor Zanddijk BV

Defensie wijst grote delen van Zeeland aan als nieuw oefengebied voor laagvliegende helikopters. Populair

markers/nieuws.png Door In Nieuws 1211 weergaves

Defensie wijst grote delen van Zeeland aan als nieuw oefengebied voor laagvliegende helikopters.
Afbeelding: Apache helikopter
Credits: © Mediacentrum Defensie

Defensie ziet Schouwen-Duiveland tot verbazing van de raadsfractie van de VVD als een ideaal nieuw laagvlieggebied voor helikopters. In een notitie van het ministerie staat het eiland volledig ingekleurd als mogelijke vliegzone. Dat geldt ook voor Goeree-Overflakkee, Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en delen van Walcheren en Zuid-Beveland.

,,Weten ze in Den Haag wel dat Schouwen-Duiveland grotendeels Natura 2000-gebied is, waar je bijna niks mag”, vraagt Margo Lemsom zich af. Los van het effect dat laag overscherende helikopters kunnen hebben op zeehonden, loslopende runderen, pony's en andere dieren, is Lemsom beducht op overlast voor inwoners en toeristen. ,,Ik moet er niet aan denken dat je lekker rustig in je tuintje zit of op je badhanddoek langs het strand ligt en om de zoveel tijd komt er zo'n ding langs gevlogen. Dat is één keer misschien leuk en een tweede keer wellicht ook nog wel, maar ik kan me toch voorstellen dat het op gegeven moment knap vervelend wordt.”

Wat is laag? Twintig, dertig meter?
Margo Lemsom, VVD Schouwen-Duiveland
Daarom wil Lemsom snel duidelijkheid over de precieze bedoelingen van Defensie. ,,Hoe serieus is dit plan? Hoe vaak willen ze gaan vliegen? Op welke tijden? In welke periode? En wat is laag? Twintig, dertig meter?” Defensie heeft het plan 15 december bekend gemaakt en belanghebbenden tot 12 februari de tijd gegeven om te reageren. De VVD is benieuwd of burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland daarvan op de hoogte zijn en of het college in het geweer komt tegen de aanwijzing van het vlieggebied.

Lemsom ziet het tevens als taak van de gemeente andere belanghebbenden op het eiland te informeren over het plan. ,,Ik kan met voorstellen dat een bedrijf als Prince Helikopters voor z'n rondvluchten ook wel wil weten of dat voor hen consequenties gaat hebben. Of voor de zweefvliegclub bijvoorbeeld. En wat denk je van de recreatiebedrijven? Ik heb zelf werkelijk geen idee namelijk. Daarom lijkt het me verstandig dat we daar met z'n allen eerst eens even goed naar kijken, voor het straks misschien te laat is. Mijn gevoel zegt dat dit hier niet kan. En stel dat het wél zo is, dan kan je maar beter goed voorbereid zijn.”

Noodzaak in verband met Russische inval in Oekraïne
Defensie zoekt alternatieven voor de bestaande laagvlieggebieden boven Nederland in verband met de Russische inval in Oekraïne. In die oorlog wordt veel gebruik van luchtdoelraketten. Dat bevestigt volgens Defensie de noodzaak voor het vliegen op beperkte hoogte, waarbij je minder zichtbaar bent voor de vijand. Piloten moeten dit regelmatig oefenen in daarvoor geschikte laagvlieggebieden. Tot dusver kan dat in tien zones verspreid over het land. In het kustgebied gebeurt dat al boven Voorne-Putten en boven de Noordzee ter hoogte van Texel en Vlieland.

Oktober 2022 oefende Defensie al eens boven Schouwen-Duiveland met helikopters tot op dertig meter hoogte.

De Partij voor Zeeland heeft Gedeputeerde Staten eerder ook al om opheldering gevraagd over het plan van het ministerie.

Art. 44 vragen Partij voor Zeeland over Uitbreidingsplannen Defensie. Populair

markers/question.png Door In 2023 1206 weergaves

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                      Renesse, d.d. 18-12-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid H.G.A. (Bertie) Steur, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. een artikel in de PZC m.b.t. ‘Uitbreidingsplannen Defensie: laagvliegende helikopters boven Zeeland en eigen plek in haven’.

Toelichting

Met enige bezorgdheid nam de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) kennis van het artikel https://www.pzc.nl/vlissingen/uitbreidingsplannen-defensie-laagvliegende-helikopters-boven-zeeland-en-eigen-plek-in-haven~aa47e3c1/ waarin de plannen van Defensie worden besproken betreffende uitbreiding in Zeeland.

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) onderkent dat de gewijzigde situatie in de wereld aanleiding geeft om het leger meer ruimte te geven, er zijn echter in Zeeland wel een aantal omstandigheden waar o.i. rekening mee dient te worden gehouden.

In andere provincies speelt hetzelfde en in dit artikel over Limburg https://www.1limburg.nl/nieuws/2350072/de-peel-en-weerterheide-defensie-onderzoekt-opties kunnen wij lezen dat het leger voor een locatie al een stikstofberekening heeft laten uitvoeren.

Wat de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) betreft is het stikstofprobleem vooral een juridisch probleem, echter is dit wel de werkelijkheid waar wij mee te maken hebben, en vragen wij ons af in hoeverre deze activiteiten Zeeland verder op slot kunnen zetten.

Daarnaast lazen wij over grote gebieden welke aangemerkt worden als laagvlieggebied voor legerhelikopters. Naast de onwenselijke situatie voor onze inwoners vragen wij ons ook af wat dit zal betekenen voor het toeristisch product; de charme van met een handdoek op het strand liggen of wandelen zal toch wat minder worden indien men van de handdoek wordt geblazen of in een lokale zandstorm terecht komt. Stilte in de natuur opzoeken met laagvliegende helikopters, is waarschijnlijk ook niet direct wat de toerist voor ogen heeft.

Vragen

 1. Is Defensie reeds met Gedeputeerde Staten in gesprek over voornoemde plannen en de (locatie van de) laagvlieggebieden? Graag een toelichting.
 2. Deelt uw college onze zorgen betreffende de impact op onze inwoners en het toeristisch product en bent u bereid om hierover in gesprek te gaan met Defensie? Graag een toelichting.
 3. Heeft bij uw weten Defensie al een berekening gemaakt betreffende de toename van de stikstofbelasting aangaande Zeeland? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Zo nee, heeft uw college zelf zicht op wat deze nieuwe activiteiten voor de stikstofproblematiek zouden kunnen betekenen? Graag een toelichting.

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

H.G.A. (Bertie) Steur, Fractielid

Art. 44 vragen aangaande 'Beloning CEO ZEH in relatie tot WNT-norm'. Populair

markers/question.png Door In 2023 1150 weergaves

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, d.d. 11-12-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), naar aanleiding van vragen Omroep Zeeland aangaande ‘Beloning CEO ZEH in relatie tot WNT-norm’?

Toelichting

(BRON: Omroep Zeeland) De Zeeuwse Energiehoudster Maatschappij (ZEH) is ontstaan uit de PZEM. Nadat er een aantal onderdelen zijn verkocht is de ZEH een bedrijf met minder dan 10 Fte aan arbeidskrachten geworden.

De beloning van de CEO lijkt tot nu toe ongewijzigd te blijven, terwijl de functie dat wel lijkt te zijn.

De beloning van de CEO was in 2022 ruim 500.000 euro. Door afspraken in 2017 blijkt dat de Wet Normering Topinkomens WNT-norm (216.000 euro in 2022) niet opgaat. In 2023 zal de beloning waarschijnlijk nog hoger uitvallen. Voor de statutaire bestuurders is op hoofdlijnen aansluiting gezocht bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, zo valt te lezen in het jaarverslag van de PZEM/ZEH 2022.

Omdat blijkbaar de WNT niet 1 op 1 op de overgebleven CEO van de PZEM/ZEH valt toe te passen, wordt er een constructie gevolgd waardoor het mogelijk is dat deze CEO 492.000 euro (en 12.000 euro aan leasegelden) in 2022 aan uitkering van financiële middelen kreeg die onder de WNT als bezoldiging vallen. De WNT-norm in 2022 was 216.000 euro.

Wij zijn ervan op de hoogte dat de aandeelhouders niet over de beloning van de CEO gaan. Toch hebben de aandeelhouders in het verleden zich vaker uitgelaten over de beloning en de bonussen bij de PZEM. Wij kunnen ons nu ook voorstellen dat uw college, net als wij in onze rol als volksvertegenwoordiger, een mening heeft over het feit dat een bedrijf dat voor 96,5% in de handen van de Zeeuwse overheid is, niet in staat (b)lijkt te zijn om aan de Wet Normering Topinkomens te voldoen.

VRAGEN

 1. In hoeverre ziet uw college het verschil van de bezoldiging van deze CEO als 'aansluiting zoeken op de WNT'?
 2. Hoe kijkt uw college überhaupt aan tegen de beloning van de CEO van de ZEH, in het licht van de inmiddels afgeslankte PZEM?
 3. (a) Is uw college met ons van mening dat als we hier, vanuit ‘de politiek’ en als aandeelhouder, geen actie op ondernemen, dat niet ten goede zal komen aan ons imago, ook al gaan we er officieel niet over? (b) Zo ja, welke stappen gaat uw college dan ondernemen. (c) Zo nee, waarom niet?

Gezien de urgentie (behandeling Statenvergadering vrijdag 15 december a.s.) verzoeken wij uw college deze vragen hieraan voorafgaand te beantwoorden.

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Art. 44 vraag nutrienten Populair

markers/question.png Door In 2023 979 weergaves

Update Motie Rattenbestrijding Populair

markers/motie.png Door In 2023 898 weergaves

logo 2015bbb

  Vervangt Motie 15 november

Motie Rattenbestrijding

Statenfracties PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) en BBB

De Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 15 december 2023,

Constaterende dat:

Ratten ziekteverwekkers zoals virussen, bacteriën of parasieten bij zich kunnen dragen waar mensen ziek van kunnen worden (Bron: RIVM);
Er niet alleen in Zeeland, maar ook landelijk een sterke toename van overlast door zowel bruine als zwarte ratten wordt geconstateerd;
Door de invoering van strikte regelgeving de bestrijding van ratten met gif sterk aan banden is gelegd;
Er met de bestrijding van ratten met de luchtbuks in een aantal provincies reeds positieve ervaringen zijn opgedaan;
Er in Zeeland inmiddels ook een vergunning kan worden aangevraagd voor de bestrijding van ratten met de luchtbuks, maar dat de aanvrager, in tegenstelling tot binnen andere provincies in Nederland, aan veel meer (een stapeling van) eisen moet voldoen;
Rattenbestrijders in spe in Zeeland daarom op achterstand worden gezet en als gevolg daarvan rattenoverlast minder effectief kan worden bestreden;

Overwegende dat:

Het in belang is van de volksgezondheid, dat ratten ook in Zeeland optimaal worden bestreden;
Jagers ratten nu reeds met het jachtgeweer mogen bestrijden, maar een jachtgeweer bijvoorbeeld niet geschikt is om binnen een koeienstal te gebruiken;
Jagers in het bezit van een geldige jachtakte, voldoende proeven van bekwaamheid hebben afgelegd en tevens in het bezit zijn van een geldige verzekering, de bejaging van ratten daarom verantwoord en effectief uit kunnen voeren; niet alleen met een jachtgeweer maar ook met een luchtbuks;
Een jager, door ratten te bestrijden, een belangrijke maatschappelijke taak vervult en daarom o.i. niet aangeslagen dient te worden voor € 1.450,-- legeskosten;

Draagt het College op:

Om met name in het belang van de volksgezondheid, de regelgeving m.b.t. de bestrijding van ratten met een luchtbuks in de provincie Zeeland aan te passen, zodat jagers in het bezit van een geldige jachtakte, de bestrijding van ratten niet alleen met een jachtgeweer maar ook met een luchtbuks uit kunnen voeren, en de legeskosten voor een vergunning van € 1.450,-- terug te brengen naar nul.

En gaat over tot de orde van de dag.

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) 

François Babijn (Fractievoorzitter)

Statenfractie BBB

Kees Hanse (Fractievoorzitter)

Statenvragen businesscase Flextaxi Zeeland Populair

markers/question.png Door In 2023 1056 weergaves

pvda groenlinkssplogo 2015

Goes, 5 december 2023

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het college van Gedeputeerde Staten van
Ralph van Hertum- PvdA-GroenLinks, Ger van Unen - SP, Francois Babijn en Bertie Steur - PvZ.

Toelichting:
Bij de commissievergadering van 24 november 2023 spraken zes mensen in over de toekomst van het openbaar vervoer in Zeeland. Zij baseerden hun inspraak mede op persoonlijke ervaringen, onderzoek en het openbare “Eindrapport onderzoek businesscase Flextaxi Zeeland" van 6 september 2023.
In de commissie werd gedeputeerde Harry van der Maas meermaals bevraagd over het rapport, maar hij kon/wilde dit rapport pas over enkele weken naar Provinciale Staten sturen. Andere instanties, zoals de gemeente Terneuzen, konden het openbare rapport vrijwel direct aanleveren.
Dit is een vreemde gang van zaken, want als Statenleden hebben we het recht om volledig te worden geïnformeerd door Gedeputeerde Staten over belangrijke ontwikkelingen rondom de kerntaken van de provincie Zeeland, zoals het openbaar vervoer. Zeker wanneer we als Statenleden hier expliciet naar vragen. Het “Eindrapport onderzoek businesscase” is zo’n belangrijke ontwikkeling, waar we graag vragen over willen stellen en opmerkingen over willen maken.
Laten we beginnen met de feiten uit het rapport. Zo lezen we op pagina 10 van het rapport dat:

Het omzetten van buslijnen naar vraagafhankelijk vervoer leidt in de praktijk tot een significant reizigersverlies. Op basis van twee recente ervaringen in Nederland wordt dit geschat op 75%. In het landelijk gebied ten noorden van Amsterdam werd in 2017 het vraagafhankelijke taxisysteem ‘Mokumflex’ geïntroduceerd als vervanging van een laag bezette buslijn. Hoewel de bedieningstijden langer waren en het vervoer voor de reiziger gratis was, daalde het aantal reizigers op het traject met 72%. Bij een tussenevaluatie van het vergelijkbare systeem Bravoflex in Noord-Brabant bleek dat het omzetten van buslijnen naar flexvervoer tot een daling in het aantal reizigers van 75% leidde.

Op basis van de evaluatie van deze vraaggestuurde vervoersvormen kunnen er een aantal redenen worden opgegeven voor het lage aantal passagiers ten opzichte van het reguliere ov:

 • De onzekerheden voor reizigers door flexibele vertrektijden binnen een tijdsperiode van 15 minuten.
 • De noodzaak om vooraf te reserveren, in plaats van zonder voorbereiding naar een halte te lopen, met als gevolg inflexibiliteit rondom de vertrektijd (vooral voor het inplannen van terugreizen).

Uit elasticiteitsanalyses van ov-gebruikers blijkt dat aanpassingen van aanbod, gemak, tarieven en andere factoren in het openbaar vervoer vooral op de lange termijn effect hebben. Dit correleert met lange termijnkeuzes zoals woon- en werklocaties. Hierom moet rekening gehouden worden met een eventuele verdere toekomstige daling van het aantal gebruikers. Bewoners zullen mogelijk alternatieve bestemmingen voor doeleinden zoeken of verhuizen.”

75% reizigersverlies?! In de laatste alinea lezen we dat zelfs rekening moet worden gehouden met een mogelijke verdere toekomstige daling van het aantal reizigers. Het rapport legt de vinger op de zere plek. Het nieuwe ov-systeem jaagt 75% of meer van de reizigers uit het ov, want de flextaxi is niet praktisch en zorgt voor onzekerheid. Daarnaast is de Zeeuwse flextaxi niet gratis, maar het duurste per kilometer van heel Nederland. Bovendien geven verschillende taxibedrijven aan dat de taxi’s voor de overgebleven reizigers niet te bemensen zijn: te weinig taxi’s en te weinig personeel.

Op pagina 34 lezen we: “In dit scenario zijn er zes basepoints verdeeld over Zeeland waarvan voertuigen kunnen vertrekken om zo alle gebieden te bedienen. Er wordt uitgegaan van één benodigd voertuig per basepoint.” Dus zijn er in totaal zes flextaxi’s beschikbaar? Dat is toch veel te weinig om heel Zeeland te bedienen.

Op pagina 35 lezen we verder dat in totaal 666.539 reizigers afhaken als hun vaste buslijn verdwijnt. Dat komt overeen met de te verwachten enorme daling van reizigers bij de flextaxi.

Wij zijn van mening dat dit nooit de bedoeling kan zijn van de nieuwe concessie en willen dat GS de plannen voor het toekomstige Zeeuwse openbaar vervoer gaat aanpassen. Sluit bijvoorbeeld aan bij het Friese ov-systeem, kijk naar het gratis openbaar vervoer voor doelgroepen in Middelburg, Schouwen-Duiveland, Utrecht en het land Luxemburg.

We kunnen daarom maar één conclusie trekken: de huidige flextaxi-plannen zijn een doodlopende weg. Keer om.

Naar aanleiding daarvan hebben we een aantal vragen aan GS:

 1. We zijn niet te spreken over de werkwijze van het provinciebestuur om het openbare rapport over de flextaxi niet vrij te geven. Als Provinciale Staten moeten we volledig en juist worden geïnformeerd. Hoe kijkt GS terug op de gang van zaken? Is GS voornemens om in de toekomst de PS wel volledig te informeren over belangrijke zaken zoals dit rapport?
  Graag een toelichting.

 2. Waarom wilde GS het openbare Eindrapport onderzoek businesscase flextaxi Zeeland van 6 september 2023 niet direct aan PS sturen, terwijl de gemeente Terneuzen wel aan raadsleden het rapport doet toekomen?
  Graag een toelichting.

 3. Als het gaat om de informatievoorziening omtrent het openbaar vervoer hebben we het idee dat we achter de feiten aanlopen. We blijven over allerlei onderdelen van het ov vragen stellen, zoals over niet rijdende treinen, verkeerd geplaatste bushokjes, het gebrek aan feitelijke onderbouwing van opmerkingen en het onvolledig beantwoorden van technische of commissievragen. Wij vinden dit geen goede zaak. We willen dat GS proactief optreedt en opkomt voor de belangen van de Zeeuwse reizigers. Herkent GS zich in dit beeld?
  Graag een toelichting.

 4. Als het gaat over de inhoud van het rapport, dan maken we ons, samen met de dorpsraden, buschauffeurs en reizigers, zorgen over de toekomst van het Zeeuwse ov. Hoe kijkt GS aan tegen het feit dat vervanging van bussen door de flextaxi leidt tot 75% minder reizigers in Amsterdam en Noord-Brabant?
  Graag een toelichting.
 5. Hoe kijkt GS aan tegen de verwachting van het onderzoeksbureau dat in totaal 666.539 reizigers afhaken als hun vaste buslijn verdwijnt?
  Graag een toelichting.

 6. Op pagina 6 lezen we dat de flextaxi één uur van tevoren moet worden gereserveerd. Behalve na 21.00 uur ’s avonds. Dan kan je pas om 09.00 uur weer reserveren.

  A. Waarom wordt voor deze opzet gekozen? Is GS het met ons eens dat als een reiziger om 22.00 uur bedenkt dat hij/zij om 08.00 uur ’s ochtends ergens moet zijn, dat dit ook moet kunnen? Graag een toelichting.

  B. De vertrekgarantie is er als een reiziger 24 uur van tevoren reserveert. Is er dus geen vertrekgarantie als een reiziger 23 uur van tevoren reserveert?Graag een toelichting.

 7. Op pagina 34 lezen we: “In dit scenario zijn er zes basepoints verdeeld over Zeeland waarvan voertuigen kunnen vertrekken om zo alle gebieden te bedienen. Er wordt uitgegaan van één benodigd voertuig per basepoint.”

  A. Wat gebeurt er als er meer dan één voertuig benodigd is voor een basepoint? Moeten reizigers dan wachten? Graag een toelichting.

  B. Wat gebeurt er als reizigers, doordat ze naar een hub moeten worden gebracht, via een extra zone reizen? Moeten de reizigers dan extra geld betalen voor twee zones?
  Graag een toelichting.

 8. Wat gaat GS doen met de uitkomsten van dit rapport? Graag een toelichting.

 9. Hoe gaat GS PS de komende maanden meenemen met de lopende ontwikkelingen op het ov-dossier?
  Graag een toelichting en tijdsplanning.

 10. Is GS voornemens, gezien de uitkomsten van dit rapport en de maatschappelijke onvrede over de Zeeuwse ov-plannen, om de ov-plannen fundamenteel aan te passen? Graag een toelichting.

Bijlage: rapportage businesscase flextaxi Zeeland

Rapportage businesscase flextaxi Zeeland

Art. 44 vragen (PVZ) m.b.t.' Veiligheid Westerschelde Ferry' nu en in de toekomst Populair

markers/question.png Door In 2023 1027 weergaves

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG

Oostburg, d.d. 01-12-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid François Babijn, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), m.b.t. ‘Veiligheid Westerschelde Ferry’ nu en in de toekomst.

Toelichting

De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) vraagt zich af of de veiligheid aan boord van het Fietsvoetveer (Westerschelde Ferry) tussen Vlissingen en Breskens gewaarborgd is, omdat uw college er voor gekozen heeft om uit oogpunt van kostenbesparing beide schepen te laten vallen onder ‘binnenvaart’ i.p.v. ‘zeevaart’, waardoor er met minder bemanning gevaren kan worden.

Vragen

 1. (a) De Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) wil van uw college vernemen of de veiligheid aan boord van de huidige schepen in geval van calamiteiten gewaarborgd is, omdat er nu onder “binnenvaartregels” met name (los nog van de lagere opleidingseisen) met minder bemanning gevaren mag worden dan indien de schepen zouden vallen onder “zeevaartregels”?
  b. Zo ja, dan willen wij van uw college alle evaluatierapporten ontvangen van calamiteitenoefeningen die gehouden zijn, teneinde die stelling te kunnen onderbouwen.

 2. (a) Daarenboven willen wij van uw college weten, gezien het feit dat de schepen van de Westerschelde Ferry dagelijks meerdere malen één van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld kruisen, of het om omwille van de veiligheid niet beter is om zowel de huidige als de nieuwe concessie te laten vallen onder “zeevaartregels” en daar extra middelen voor uit te trekken?
  b. Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

François Babijn, Fractievoorzitter

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland