Partij voor Zeeland Homepage

Art. 44 vragen Partij voor Zeeland over Uitbreidingsplannen Defensie. Populair

markers/question.png Door In 2023 Label(s) Voorpagina 1208 weergaves

Downloaden (pdf, 100 KB)

Art. 44 vragen Uitbreidingsplannen Defensie.pdf

College van Gedeputeerde Staten
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK MIDDELBURG                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                      Renesse, d.d. 18-12-2023

Geacht College,

Betreft schriftelijke vragen conform Art. 44 van het Reglement van Orde van het Statenlid H.G.A. (Bertie) Steur, PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ), n.a.v. een artikel in de PZC m.b.t. ‘Uitbreidingsplannen Defensie: laagvliegende helikopters boven Zeeland en eigen plek in haven’.

Toelichting

Met enige bezorgdheid nam de Statenfractie van de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) kennis van het artikel https://www.pzc.nl/vlissingen/uitbreidingsplannen-defensie-laagvliegende-helikopters-boven-zeeland-en-eigen-plek-in-haven~aa47e3c1/ waarin de plannen van Defensie worden besproken betreffende uitbreiding in Zeeland.

De PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) onderkent dat de gewijzigde situatie in de wereld aanleiding geeft om het leger meer ruimte te geven, er zijn echter in Zeeland wel een aantal omstandigheden waar o.i. rekening mee dient te worden gehouden.

In andere provincies speelt hetzelfde en in dit artikel over Limburg https://www.1limburg.nl/nieuws/2350072/de-peel-en-weerterheide-defensie-onderzoekt-opties kunnen wij lezen dat het leger voor een locatie al een stikstofberekening heeft laten uitvoeren.

Wat de PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) betreft is het stikstofprobleem vooral een juridisch probleem, echter is dit wel de werkelijkheid waar wij mee te maken hebben, en vragen wij ons af in hoeverre deze activiteiten Zeeland verder op slot kunnen zetten.

Daarnaast lazen wij over grote gebieden welke aangemerkt worden als laagvlieggebied voor legerhelikopters. Naast de onwenselijke situatie voor onze inwoners vragen wij ons ook af wat dit zal betekenen voor het toeristisch product; de charme van met een handdoek op het strand liggen of wandelen zal toch wat minder worden indien men van de handdoek wordt geblazen of in een lokale zandstorm terecht komt. Stilte in de natuur opzoeken met laagvliegende helikopters, is waarschijnlijk ook niet direct wat de toerist voor ogen heeft.

Vragen

  1. Is Defensie reeds met Gedeputeerde Staten in gesprek over voornoemde plannen en de (locatie van de) laagvlieggebieden? Graag een toelichting.
  2. Deelt uw college onze zorgen betreffende de impact op onze inwoners en het toeristisch product en bent u bereid om hierover in gesprek te gaan met Defensie? Graag een toelichting.
  3. Heeft bij uw weten Defensie al een berekening gemaakt betreffende de toename van de stikstofbelasting aangaande Zeeland? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Zo nee, heeft uw college zelf zicht op wat deze nieuwe activiteiten voor de stikstofproblematiek zouden kunnen betekenen? Graag een toelichting.

In afwachting van uw beantwoording, verblijven wij.

Hoogachtend,

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ),

H.G.A. (Bertie) Steur, Fractielid

Partij voor Zeeland.nl

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland