Partij voor Zeeland Homepage

Update Motie Rattenbestrijding Populair

markers/motie.png Door In 2023 Label(s) Voorpagina 404 weergaves

Downloaden (pdf, 103 KB)

Motie Rattenbestrijding d.d. 15-12-2023.pdf

logo 2015bbb

  document Vervangt Motie 15 november (84 KB)

Motie Rattenbestrijding

Statenfracties PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) en BBB

De Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 15 december 2023,

Constaterende dat:

Ratten ziekteverwekkers zoals virussen, bacteriën of parasieten bij zich kunnen dragen waar mensen ziek van kunnen worden (Bron: RIVM);
Er niet alleen in Zeeland, maar ook landelijk een sterke toename van overlast door zowel bruine als zwarte ratten wordt geconstateerd;
Door de invoering van strikte regelgeving de bestrijding van ratten met gif sterk aan banden is gelegd;
Er met de bestrijding van ratten met de luchtbuks in een aantal provincies reeds positieve ervaringen zijn opgedaan;
Er in Zeeland inmiddels ook een vergunning kan worden aangevraagd voor de bestrijding van ratten met de luchtbuks, maar dat de aanvrager, in tegenstelling tot binnen andere provincies in Nederland, aan veel meer (een stapeling van) eisen moet voldoen;
Rattenbestrijders in spe in Zeeland daarom op achterstand worden gezet en als gevolg daarvan rattenoverlast minder effectief kan worden bestreden;

Overwegende dat:

Het in belang is van de volksgezondheid, dat ratten ook in Zeeland optimaal worden bestreden;
Jagers ratten nu reeds met het jachtgeweer mogen bestrijden, maar een jachtgeweer bijvoorbeeld niet geschikt is om binnen een koeienstal te gebruiken;
Jagers in het bezit van een geldige jachtakte, voldoende proeven van bekwaamheid hebben afgelegd en tevens in het bezit zijn van een geldige verzekering, de bejaging van ratten daarom verantwoord en effectief uit kunnen voeren; niet alleen met een jachtgeweer maar ook met een luchtbuks;
Een jager, door ratten te bestrijden, een belangrijke maatschappelijke taak vervult en daarom o.i. niet aangeslagen dient te worden voor € 1.450,-- legeskosten;

Draagt het College op:

Om met name in het belang van de volksgezondheid, de regelgeving m.b.t. de bestrijding van ratten met een luchtbuks in de provincie Zeeland aan te passen, zodat jagers in het bezit van een geldige jachtakte, de bestrijding van ratten niet alleen met een jachtgeweer maar ook met een luchtbuks uit kunnen voeren, en de legeskosten voor een vergunning van € 1.450,-- terug te brengen naar nul.

En gaat over tot de orde van de dag.

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) 

François Babijn (Fractievoorzitter)

Statenfractie BBB

Kees Hanse (Fractievoorzitter)

Partij voor Zeeland.nl

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland