Partij voor Zeeland Homepage

Motie aangaande 'Garantstelling North Sea Port' Populair

markers/motie.png Door In 2023 Label(s) Voorpagina 159 weergaves

Downloaden (pdf, 83 KB)

Motie Garantstelling North Sea Port.pdf

Motie aangaande ‘Garantstelling North Sea Port’

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

De Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 10 november 2023,

Constaterende dat:

  • De provincie Zeeland voor een paar honderd miljoen garant staat voor North Sea Port;
  • De wens, eerder uitgesproken door PS, om deze garantstelling versneld af te bouwen, niet wordt gehonoreerd door het bedrijf.

Overwegende dat:

  • Uw college, bij monde van gedeputeerde de Bat, reeds eerder heeft aangegeven in antwoord op vragen van de SGP en de PVZ, dat het risico wordt afgedekt door de holding en dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat North Sea Port in de problemen zou kunnen komen;
  • Ervaring ons wel leert dat de holding meestal als eerste gevraagd wordt om financieel bij te springen als een bedrijf in ‘zwaar weer komt’, en als het dan onverhoopt uiteindelijk toch mis gaat, er bij de holding niks meer te halen valt;
  • We in de begroting alleen lezen dat North Sea Port een gezonde eigen vermogenspositie heeft; maar dat is een momentopname en die kan, nu er bijvoorbeeld sprake is van een sterke omzetdaling, snel verslechteren;
  • Zoals de SGP en de PVZ reeds eerder constateerden, het wellicht toch verstandig is om ter voorkoming dat deze garantstelling ons ooit de kop zou kunnen gaan kosten, te laten onderzoeken of wij daadwerkelijk risico lopen, waaruit die risico’s bestaan, en wat wij kunnen ondernemen om mogelijk in beeld gebrachte risico’s beter af te dekken. Regeren is immers vooruitzien!;

Draagt het College op:

Te laten onderzoeken of wij als garantsteller in dit geval daadwerkelijk risico lopen, waaruit die risico’s bestaan, en wat wij kunnen ondernemen om mogelijk in beeld gebrachte risico’s beter af te dekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

François Babijn (Fractievoorzitter)

Partij voor Zeeland.nl

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland