Partij voor Zeeland Homepage

Brandbrief aan Cie. Binnenlandse Zaken Tweede Kamer Der Staten-Generaal

markers/nieuws.png Door In Nieuws Label(s) Voorpagina 63 weergaves

De Partij voor Zeeland heeft gezamenlijk met andere oppositiepartijen een brandbrief gestuurd over het aantal toegestane burgercommissieleden in de Provinciale Staten van Zeeland.

Lees de brief:


Aan: Commissie Binnenlandse Zaken, Tweede Kamer der Staten-Generaal
         Postbus 20018
         2500 EA Den Haag

Onderwerp: Landelijke regelgeving gewenst m.b.t. aantal toegestane burgercommissieleden in Provinciale Staten.

Middelburg, d.d. 9 oktober 2023

Geachte commissieleden,

De gezamenlijke oppositiepartijen in Provinciale Staten van Zeeland en zijn er van overtuigd dat de effectiviteit van het Provinciebestuur erbij gebaat is dat alle verkozen Statenfracties hun taak optimaal kunnen vervullen.

Omdat de werkdruk in Provinciale Staten steeds verder toeneemt komen kleine fracties (met name éénmansfracties) daardoor steeds verder in de verdrukking en kunnen zonder optimale ondersteuning aan hun rol als volksvertegenwoordiger geen optimale invulling geven als er slechts één burgercommissielid is toegestaan.

Navraag leert ons dat dit probleem in een meerderheid van de Provinciebesturen in Nederland niet speelt.

Maar het probleem speelt wel in Zeeland en dit komt de kwaliteit van bestuur en de onderlinge verstandhoudingen niet ten goede!

Wellicht dat dit ook een rol kan spelen of hebben gespeeld als gekozen volksvertegenwoordigers afhaken.

Daarom verzoeken wij u langs deze weg om het initiatief te nemen teneinde de landelijke regelgeving in lijn te brengen met de door ons gewenste aanpassing (tenminste twee burgercommissieleden toestaan per fractie), en daarmee het aantal toegestane burgercommissieleden per fractie in Provinciale Staten niet langer afhankelijk te laten zijn van besluitvorming in Provinciale Staten.

Tot slot willen wij u er op wijzen dat toekomstgericht het ook van belang is dat “nieuwe/aankomende politici” gevormd worden om zo mede de continuïteit van bestuur te waarborgen, en een commissielidmaatschap daartoe kan bijdragen.

In afwachting van uw reactie, verblijven wij.

Met de meeste hoogachting,

Statenfractie PvdA-GroenLinks

G.W.A. Temmink

Statenfractie PVV

P.H. Van der Hoeff

Statenfractie Partij voor Zeeland

F. Babijn

Statenfractie ChristenUnie

E.J.A. Koppejan

Statenfractie D66

W. Versluijs

Statenfractie JA21

G. Heijkoop

Statenfractie Partij voor de Dieren

T.A.O. Janssens

Statenfractie SP

G. van Unen

Statenfractie Forum voor Democratie

M. Bos

Provinciehuis

Abdij 6

4331 BK MIDDELBURG

Partij voor Zeeland.nl

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland