Partij voor Zeeland Homepage

Statenvergadering 29 september 2023: Motie Traumahelikopter Populair

markers/motie.png Door In Nieuws Label(s) Voorpagina 209 weergaves

Downloaden (pdf, 84 KB)

Motie Traumahelikopter 29-09-2023.pdf

Motie Traumahelikopter

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

De Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 29 september 2023,

Constaterende dat:

  • Uit antwoord op vragen blijkt dat een aantal jaren geleden er door ‘de veldpartijen’ voor gekozen is om in acute medische complexe situaties als aanvullende hulp een beroep te doen op de Traumahelikopter vanuit Rotterdam omdat de protocollering voor de ambulancezorg binnen het Nederlandse systeem zogezegd niet goed vergelijkbaar is met die welke in Vlaanderen wordt gehanteerd. De Inzet van de Nederlandse traumahelikopter zou in dat opzicht nauwer en beter aan op de ambulancezorgverlening aansluiten dan de inzet van een MUG team vanuit Vlaanderen. Met de toevoeging dat dit beleid niet uitsluit dat bij bijzondere omstandigheden (b.v. niet beschikbaarheid Nederlandse traumahelikopter) alsnog een beroep kan worden gedaan op een MUG team uit België (zie bijlage);

Overwegende dat:

  • De traumahelikopter uit Brugge (MUG) al decennialang borg stond voor het redden van mensenlevens in met name West-Zeeuws-Vlaanderen;
  • Om die reden de gemeente Sluis ook een (weliswaar kleine) financiële bijdrage levert per inwoner aan de MUG uit Brugge;
  • Bij een levensbedreigende situatie iedere minuut telt;
  • Nederlandse traumahelikopters, waaronder die uit Rotterdam, voor een inzet in West-Zeeuws-Vlaanderen minimaal twee keer zo lang onderweg zijn dan de MUG uit Brugge;
  • Indien het slachtoffer meegenomen wordt met de helikopter naar Rotterdam, verwanten onnodig ver moeten reizen om hun dierbare te bezoeken, want het ziekenhuis in Brugge is een stuk dichterbij;
  • We in de collegebrief van de gemeente Sluis (19 september jl.) aangaande ‘Inzet traumateams Zeeuws-Vlaanderen’ lezen: ,,Het beleidsstandpunt vanuit het Ministerie van VWS ten aanzien van de keuze van Belgische of Nederlandse traumateams in de grensregio wordt vernieuwd en zal middels ambtelijke lijnen, binnen afzienbare tijd, de betrokken regio’s aangeboden worden."
  • Er door de gemeenteraad van Sluis op 21 september jl. een motie van gelijke strekking als deze is aangenomen (zie bijlage);
  • Indien voorliggende motie wordt aangenomen door Provinciale Staten van Zeeland, dit het signaal van de gemeente Sluis aan het Ministerie van VWS versterkt;

Draagt het College op:

Om onverwijld proactief contact op te nemen met het Ministerie van VWS om onder de aandacht te brengen dat bij een urgent medisch geval de beste en snelste hulp moet worden ingeschakeld, en geen afwachtende houding aan te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Statenfractie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

François Babijn (Fractievoorzitter)

Bijlages:

pdf Antwoord GS inzake Traumahelikopter d.d. 13 juni 2023 (126 KB)

pdf Traumahelikopter. Brief college Sluis (1.06 MB)

Reageer op Statenvergadering 29 september 2023: Motie Traumahelikopter

Partij voor Zeeland.nl

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Ontvang onze nieuwsbrief
Ik ga akkoord met Gebruiksvoorwaarden en de Privacy beleid
U ontvangt na uw inschrijving een mailbericht om uw inschrijving te bevestigen

Actueel

Partij voor Zeeland